8083 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ - လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ


လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ၏ ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ေသာ "ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစႏွင့္ အျခားအိမ္ၿခံေျမ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာ" စာအုပ္ ထြက္ရွိေနပါၿပီ။


ဤစာအုပ္တြင္...


# ဝယ္သူႀကိဳက္ေလ ေစ်းတက္ေလ တိုက္ခန္းအသစ္ေရာင္းသူေရ


# မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္မွာမဂၤလာရွိေသာ ေျမေကာင္းေျမသန္႔ျဖစ္ေစလိုလွ်င္


# အေပ်ာက္စနစ္တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ သည့္အခါ အိမ္ပိုင္ရွင္၏သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္မလို  


# အေမြဆိုင္ေျမႏွင့္ အိမ္ဝယ္ထားသူမ်ား သိထားရမည့္အခက္အခဲမ်ား


# ေျမကြက္ဝယ္ထားသူမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေျမမွ လြတ္ကင္းပါရဲ႕လား


# ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ


# တိုက္ခန္းႀကိဳတင္ဝယ္သူမ်ား သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား


# ကန္ထ႐ိုက္တာက စင္ေပၚကမင္းသား ႀကိဳပြိဳင့္ဝယ္သူက ပြဲၾကည့္ပရိသတ္


# မိမိရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို လက္မလြတ္ေစရန္ ေရွာင္တိမ္းနည္းသံုးတတ္သူ


# ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ တစ္ျခမ္းေပးတစ္ျခမ္းယူ တိုက္ေဆာက္တဲ့အခါ သတိထားစရာ အသိေပးခ်င္တာ


# အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ကို မႀကိဳက္သူ


# အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဆာက္လို႔ရသလား


# အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ငွားရမ္းျခင္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခ


# ေျမရွင္လက္မွတ္ထိုးဖို႔လိုသည့္အခါ သတိထားစရာအခ်က္မွာ


# တိုက္ခန္းငွားတဲ့အခါ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ


# ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းဝယ္သူမ်ား သိထားသင့္သည့္ လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းမ်ား


# တိုက္ေဆာက္မည့္သူမ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား


# ႀကိဳပြိဳင့္ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုဝယ္လိုသူမ်ားသိေစရန္ႏွင့္ ေျမရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္တာတို႔လိုက္နာရမည့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား


# ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ အထင္ကရေနရာမ်ား


# အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားဘဝေရာက္သြားရင္ စိတ္ေျပာင္းတတ္တယ္


# ေနရာတိုင္းမွာ ပြဲစားမပါမျဖစ္ပါ


# ဗိုလ္မင္းေရာင္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမဲေပါက္သူမ်ားထံမွ ျပန္ဝယ္လို႔ရသလား


# ေျမႏွင့္ အိမ္အေရာင္းအဝယ္အေပါင္စာခ်ဳပ္လား အမွန္အကန္စာခ်ဳပ္လား၊ ဟန္ေဆာင္စာခ်ဳပ္လား ဘယ္လိုခြဲျခား


# အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေရာင္းဝယ္တဲ့အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိၾကပါေစ


# အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမအရစ္က်ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ဆန္ေပး၍ ေဆးရေအာင္လုပ္ႏိုင္ၾကပါေစ


# ေရွ႕ေနေခၚလာေသာ ဝယ္သူႏွင့္ ေရွ႕ေနမပါေစခ်င္ေသာ ေရာင္းသူႏွင့္ ပြဲစားမ်ား


# အိမ္ေျမတိုက္ခန္းဝယ္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ပါဝါ (Power) ယူမလား ႏိုႀတီပါဝါ (Power)ယူမလား


# မင္းသားေက်ာ္ဟိန္းက လူတိုင္းကိုမသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူတိုင္းကိုသိေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါၿပီ


# ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္မွ မိမိအမည္ေျပာင္းလို႔ရတဲ့ အိမ္ျခံေျမအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း


# မိခင္ႏွင့္သားသမီးအရင္းမဟုတ္လွ်င္ ေမတၲာျဖင့္ အပိိုင္ေပးစာခ်ဳပ္လို႔ရသလား


# ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တြင္ အိမ္ျခံေျမကိစၥ ေဆာင္ရြက္ဖို႔သြားသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား


# ဝယ္ထားသည့္ ပါမစ္ေျမပစ္ထားလို႔ျဖင့္မသင့္ေပ


# ေျမဝယ္ရင္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပားအမွတ္ပါတဲ့ “ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္”ဝယ္မွ ေနာင္ေရးစိတ္ေအးရမယ္


# ေရာင္းသူက “ပြဲခ”မထုတ္လို႔ ပြဲျဖစ္လွ်င္အက်ဳိးေဆာင္ခ ဘယ္လိုရေအာင္ရွာၾကသလဲ


# ေျမကြက္တစ္ခုလံုး ေရာင္းတာလား တစ္ဝက္ေရာင္းတာလား ခြဲျခားျပဖို႔လိုတယ္


# အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝယ္စဥ္က ေျမမတိုင္းမိလို႔


# အိမ္ ၿခံ ေျမပြဲစားမ်ား ခြဲတမ္းထဲက ပြဲခရေအာင္ယူတတ္သူ


# အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ္


# အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ား သိထားသင့္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္မ်ား


# မာယာမ်ားတဲ့အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ေလာကထဲမွ ပရိယာယ္ဆင္တတ္သူမ်ား


# သူလုိေအာင္ျမင္ဖို႔ သင္လည္း ႀကိဳးစားၾကည္ပါ


စသည္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖမွ အစြမ္းကုန္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမကို စိတ္ဝင္စားသူမွန္သမွ် လက္စြဲေဆာင္ထားရမည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဝယ္ေနက်ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာအုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၂၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ (၁၀) အုပ္ အထက္ မွာယူလိုပါက ဖုန္း 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673 မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ==>

စာေပေလာက (၂)
အမွတ္ - ၂၆၂/၂၆၄၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္း (အေပၚလမ္း)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၃၃၈၀၂၊ ၀၉ ၅၁၄၅၃၁၈

စာေပေလာက (၅)
အမွတ္ - ၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား၊
ဖုန္း - ၀၉၇၃၁၂၅၀၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆

စာေပေလာက (၆)
ရန္ကင္းလမ္းမ၊ ရန္ကင္းအ.ထ.က (၁) အေရွ႕၊
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁၉၆၆၉

စာေပေလာက (၇)
အမွတ္ - ၃၆၀(ခ)၊ သုမဂၤလာလမ္းမ၊ ပေဒသာလမ္းဆံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၈၂၅၄

စာေပေလာက (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၃၂၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္၊
ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁၃၇၃၈၂

စာေပေလာက (၈)
အမွတ္ - ၈/ဇ၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ စ်ေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉၈၁၂

ရာျပည့္ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၆၂/ခ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၃၅၁၊ ၀၁ ၃၇၅၉၅၂

ရာျပည့္ (လွည္းတန္း)
ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း။
ဖုန္း ၀၉ ၆၈၉၄၀၉၁၊ ၀၉ ၅၁၄၆၁၄၂

အင္း၀ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ (၁၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၄၃၈၇

အင္း၀ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၄၆၊ အခန္း - ၂၀၁/၃၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အေပၚ)
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၉၈၃၈၊ ၂၄၃၂၁၆၊ ၃၉၈၁၀၆

စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး
အမွတ္ - ၂၈(ဘီ)၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၁၀၈၃

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၂၊ လွည္းတန္း (၁)လမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၆

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (ေက်ာက္ေျမာင္း)
အမွတ္ - ၂၀၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၅

သာလြန္
အမွတ္ - ၃၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၀၁၅၃၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၂၈

အ႐ုဏ္သစ္
ဆိုင္(၁)၊ ၃၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၁၂၆၃

ပစ္တိုင္းေထာင္
အမွတ္ - ၃၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းထိပ္)။
ဖုန္း ၀၉ ၅၁၄၈၅၅၈

ေခတ္သစ္
အမွတ္ - ၄၇၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၃၁)လမ္းႏွင့္္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၀၉၆၈၊ ၀၉ ၅၁၉၄၉၆၉

ရန္ေအာင္စာေပ
ဆိုင္အမွတ္ (H)၊ အ.ထ.က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕
ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၃၄၂၁

ပညာေရႊေတာင္
အခန္း (၉၀/၉၂)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၈၇၁၈

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
အမွတ္ - ၁၈၅/၁၉၅၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ Office Tower ၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၇၃၀၅၊ ၂၄၃၈၉၃၊ ၃၉၈၁၄၀

ျမင့္မိုရ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

မိုးေက်ာ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

စာေပေလာက
ေက်ာက္ေျမာင္း

စာေပဗိမာန္
ကုန္သည္လမ္း

TAB Book Centre
ျပည္လမ္း (ေတာ္၀င္စင္တာ)

Myanmar Big Shop
ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း

Today စာအုပ္တိုက္
ကုန္သည္လမ္း

Golden Vally
ဓမၼေစတီလမ္း၊ စင္ကာပူသံ႐ံုး၊ မ်က္ေစာင္းထိုး

Ocean (Shwe Gon daing)
Citymart (Aung San)
Citymart (MNG) ေျမနီကုန္း
Junction Mawtin
Junction Square
Citymart (Chinatown)
Citymart (47 Street)
Citymart (Parkson)
Citymart (Junction 8)
Citymart (Yakin Center)
Ocean (North Point)
Ocean (East Point)
Super One (က်ဳိကၠစံ)
Citymart (ပင္လံု)
Citymart (WZND)
Citymart (သာေကတ)
Citymart (သမိုင္း)
F M I (Citymart) လိႈင္သာယာ
Citymart (Zawana)
Citymart (AKK) သဃၤန္းကၽြန္း
Citymart (Shwe Mya Yar)


မႏၲေလး ==>
Ocean (73 Street)
Ocean Diamond plaza
CBM (19 Street)
ထြန္းဦးစာေပ
နဂါးစာေပ

ေနျပည္ေတာ္ ==>
Ocean (NPT)
Ocean (Okataya Thiri)

အျခားၿမိဳ ႔မ်ား ==>
ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ - ေမာ္လၿမိဳင္
သန္းစည္သူစာေပ - ျပည္

သင္ ဝယ္ေနက် စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


အျခား အိမ္ၿခံေျမ စာအုပ္မ်ား

မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ဖုန္းေရႊမဂၤလာ - ဘုန္းမင္း ၊...
တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ -ထီယု (...
ႀကံဳေတြ႕ရ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ…ဗ်ာ - သန္းဦး ( မ႑ိဳင္ )
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား - ဦးေက်ာ္ေဇယ်
အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ - ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ )
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား - ေနမင္းသူ
ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ
အိမ္ဘုရင္၏ ကိုယ္ေတြ႔အိမ္ပြဲစားပညာႏွင့္ အိမ္ပြဲစားေလာက - ၾကည္စုိး IC (အိမ္ဘုရင္)
အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)