ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ - Property Book in Myanmar from iMyanmarHouse.com
7352 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ

ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ တပည့္ရင္းျဖစ္ေသာ ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ "ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း" စာအုပ္ထြက္ရွိေနပါၿပီ။
 ဤစာအုပ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ ဂါထာမ်ား၊ ယၾတာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို အထူးေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

 ဤစာအုပ္တြင္
# စမႀကီးေလးလံုးျဖင့္ ေရမန္း၊ ဆန္မန္း၊သဲမန္းစီရင္နည္း

# ေျမမ်ဳိးငါးပါး မွတ္ေစသား

 # မေကာင္းတဲ့ေျမကို သန္႔ရန္ ၾကက္ေတာင္ပ်ံ

 # သစ္၀ါးသန္႔နည္း ဤသို႔တည္း

 # သစ္ေျခာက္ဝါးေျခာက္ ဘယ္လိုေဖ်ာက္

# ျဖဴျဖဴႀကီးလား - မည္းမည္းႀကီးလား ဒီလိုေမာင္းထုတ္လိုက္ပါလား

# ေလွဦးတိုက္၊ လွည္းဦးတိုက္၊မစိုက္ရေလေအာင္

# တစ္သက္တာေဆာင္ထားဖို႔ လက္ေဆာင္ပါးလိုက္ပါသည္

# ပရိ၀ါယ၊ အာယု သိေအာင္ျပဳ

# ပႏၷက္မဂၤလာျပဳေသာအခါ

# အိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေသာအခါ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္

# ပႏၷက္တိုင္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ရမည့္ ပန္းျမတ္မာလာမ်ား

 # ပႏၷက္အသားေရြးပါလား

 # ပႏၷက္ပန္းမာလာေရြးဖို႔ရာ

# ပႏၷက္တင္မဂၤလာအစားအစာ

# အေဆာက္အအံုတန္းလန္းျဖစ္ေနလွ်င္

 # ရက္ရာဇာမ်ား မွတ္လို႔ထား

 # ျပႆဒါးရက္မ်ား မွတ္လို႔ထား

# ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မဂၤလာအခါေတာ္ေန႔

# အိမ္သစ္တက္မဂၤလာေအာင္ေၾကာင္းျဖာ

# အိမ္အျမန္ဝင္ခ်င္လို႔လား ဒီလိုလုပ္ပါလား

 # အိမ္အျမန္ေရာင္းခ်င္လို႔လား ဒီလိုလုပ္ပါလား

# ေျမအျမန္ဝင္ခ်င္လို႔လား ဒီလိုလုပ္ပါလား

# ေျမအျမန္ေရာင္းခ်င္လို႔လား ဒီလိုလုပ္ပါလား

# အိုးကံအိမ္ကံေကာင္းေစရန္

# မႏိုင္ဝန္ေတြ ထမ္းေနရသလား

 # မေကာင္းေသာ ဘယာမ်ား မကပ္ၿငိေစရန္ ၀ါစိမ္းနီၾကက္လွ်ာအလံ

 # ၄ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္း

# အခန္းအတြင္းတြင္ သန္႔ေစခ်င္

# ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ျပဳသင့္မျပဳသင့္ အသက္အပိုင္းအျခား

 # ဘယ္လမွာ အိမ္ေဆာက္မလဲ

# နဂါးမင္းႀကီး ဘယ္ကိုလွည့္ ဒီလိုမွတ္ပါကြယ္

# ပ်ားစြဲခဲ့ေသာ္ နိမိတ္ေပၚ

# အႏၱရာယ္ကင္း ပႏၷက္တင္ ဂါထာေတာ္ႀကီး

# စမၸာနဝအင္း (ေခၚ) ေစတန္ၿဂိဳဟ္အင္းေတာ္ႀကီး

# သင္ဘယ္လိုအိမ္မ်ဳိးနဲ႔ ေနရမလဲ

# အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ မဂၤလာ

# အက်ဳိးေပးအေရာင္ေရြးရေအာင္

# ေခါင္းရင္းဘက္အိမ္၊ ေျခရင္းဘက္အိမ္ စီးပြားအေျခအေနက သင့္ကိုဘယ္လိုအက်ဳိးျပဳသလဲ အစရွိသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂါထာမ်ား၊ ယၾတာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားႏွင့္ သိေကာင္းစရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္ကို အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဝယ္ေနက်ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၃၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ (၁၀) အုပ္ အထက္ မွာယူလိုပါက ဖုန္း 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673 မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ==>

စာေပေလာက (၂)
အမွတ္ - ၂၆၂/၂၆၄၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္း (အေပၚလမ္း)၊ ေက်ာက္တံတား ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၃၃၈၀၂၊ ၀၉ ၅၁၄၅၃၁၈

စာေပေလာက (၅)
အမွတ္ - ၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဖုန္း - ၀၉၇၃၁၂၅၀၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆

စာေပေလာက (၆)
ရန္ကင္းလမ္းမ၊ ရန္ကင္းအ.ထ.က (၁) အေရွ႕၊ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁၉၆၆၉

စာေပေလာက (၇)
အမွတ္ - ၃၆၀(ခ)၊ သုမဂၤလာလမ္းမ၊ ပေဒသာလမ္းဆံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၈၂၅၄

စာေပေလာက (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၃၂၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္၊ ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁၃၇၃၈၂

စာေပေလာက (၈)
အမွတ္ - ၈/ဇ၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ စ်ေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉၈၁၂

ရာျပည့္ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၆၂/ခ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတား ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၃၅၁၊ ၀၁ ၃၇၅၉၅၂

ရာျပည့္ (လွည္းတန္း)
 ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း။ ဖုန္း ၀၉ ၆၈၉၄၀၉၁၊ ၀၉ ၅၁၄၆၁၄၂

အင္း၀ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ (၁၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၄၃၈၇

အင္း၀ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၄၆၊ အခန္း - ၂၀၁/၃၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အေပၚ) ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၉၈၃၈၊ ၂၄၃၂၁၆၊ ၃၉၈၁၀၆

စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး
 အမွတ္ - ၂၈(ဘီ)၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၁၀၈၃

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၂၊ လွည္းတန္း (၁)လမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၆

 စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (ေက်ာက္ေျမာင္း)
 အမွတ္ - ၂၀၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၅

သာလြန္
အမွတ္ - ၃၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္ ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၀၁၅၃၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၂၈

 အ႐ုဏ္သစ္ ဆိုင္(၁)၊
၃၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း။ ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၁၂၆၃

ပစ္တိုင္းေထာင္
 အမွတ္ - ၃၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းထိပ္)။ ဖုန္း ၀၉ ၅၁၄၈၅၅၈

 ေခတ္သစ္
အမွတ္ - ၄၇၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၃၁)လမ္းႏွင့္္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား၊ ပန္းဘဲတန္း။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၀၉၆၈၊ ၀၉ ၅၁၉၄၉၆၉

ရန္ေအာင္စာေပ
ဆိုင္အမွတ္ (H)၊ အ.ထ.က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၃၄၂၁ ပညာေရႊေတာင္ အခန္း (၉၀/၉၂)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၈၇၁၈

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
အမွတ္ - ၁၈၅/၁၉၅၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ Office Tower ၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတား။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၇၃၀၅၊ ၂၄၃၈၉၃၊ ၃၉၈၁၄၀

 ျမင့္မိုရ္စာေပ
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

 မိုးေက်ာ္စာေပ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

စာေပေလာက
 ေက်ာက္ေျမာင္း

စာေပဗိမာန္
ကုန္သည္လမ္း
TAB Book Centre
ျပည္လမ္း (ေတာ္၀င္စင္တာ)

Myanmar Big Shop
ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း

Today စာအုပ္တိုက္
ကုန္သည္လမ္း Golden Vally ဓမၼေစတီလမ္း၊ စင္ကာပူသံ႐ံုး၊ မ်က္ေစာင္းထိုး

Ocean (Shwe Gon daing)
Citymart (Aung San)
Citymart (MNG) ေျမနီကုန္း
Junction Mawtin
Junction Square
Citymart (Chinatown)
Citymart (47 Street)
Citymart (Parkson)
Citymart (Junction 8)
Citymart (Yakin Center)
Ocean (North Point)
Ocean (East Point)
Super One (က်ဳိကၠစံ)
Citymart (ပင္လံု)
Citymart (WZND)
Citymart (သာေကတ)
Citymart (သမိုင္း)
F M I (Citymart) လိႈင္သာယာ
Citymart (Zawana)
Citymart (AKK) သဃၤန္းကၽြန္း
Citymart (Shwe Mya Yar)

မႏၲေလး ==>
Ocean (73 Street)
Ocean Diamond plaza
CBM (19 Street)
ထြန္းဦးစာေပ
နဂါးစာေပ

ေနျပည္ေတာ္ ==>
Ocean (NPT)
Ocean (Okataya Thiri)

အျခားၿမိဳ ႔မ်ား ==>
ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ - ေမာ္လၿမိဳင္
သန္းစည္သူစာေပ - ျပည္

သင္ ဝယ္ေနက် စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


အျခား အိမ္ၿခံေျမ စာအုပ္မ်ား

မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ဖုန္းေရႊမဂၤလာ - ဘုန္းမင္း ၊...
တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ -ထီယု (...
ႀကံဳေတြ႕ရ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ…ဗ်ာ - သန္းဦး ( မ႑ိဳင္ )
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား - ဦးေက်ာ္ေဇယ်
ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ - လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ
အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ - ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ )
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား - ေနမင္းသူ
အိမ္ဘုရင္၏ ကိုယ္ေတြ႔အိမ္ပြဲစားပညာႏွင့္ အိမ္ပြဲစားေလာက - ၾကည္စုိး IC (အိမ္ဘုရင္)
အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)