အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)

အိမ္ခန္းအလွျပင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အိမ္တြင္း ၊ အိမ္အျပင္ အလွဆင္ Interior Design Company မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါၿပီ။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

Partition (အိမ္ခန္းဖြဲ႔ေပးျခင္း)

Ceiling (မ်က္ႏွာၾကက္ ျပဳလုပ္ျခင္း)

Flooring (ၾကမ္းခင္း ခင္းျခင္း)

Painting & Polishing (နံရံ ေဆးသုတ္ျခင္း)

Furniture & Decoration (ပရိေဘာဂမ်ား တပ္ဆင္ အလွဆင္ျခင္း)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အမည္ (Name)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း (Phone)
Email / Gmail
(႐ွိလ်ွင္​ ျဖည့္ရန္)
အေၾကာင္းအရာ
 

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္/ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္ တိုက္ခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ တိုက္ခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား