အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Royal Thitsar Condominium

Royal Thitsar Condominium ကိုအမွတ္ (၉)၊ (၁၄) ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းမႀကီး (ကန္ဘဲ့လမ္း)၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ iGreen Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Location Map

Pan Swal Taw Condominium

Pan Swal Taw Condominium ကို အမွတ္ - 228၊ အလံုလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Shwe Zabu Deik Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားသည္။ Facilities Gym Swimming Pool Sky Terrace - (8th & 15th ) Floor - Infinity Swimming Pool, Children Pool, Gym, BBQ Area, Business Center, (Facilities Area) (Home Theatre & Karaoke, 24 Hours Minimart.) Railroad View - (B-B1), (D-D1), (Da-Da1), (F-F1) Shwe Dagon View - (F-F1), (E-E1) (Ahone Road) Inner View - (C-C1), (A-A1), (C-Ca1) Pan Swal Taw Floor...

Waizayantar Apartment

Waizayantar Apartment ကိုအမွတ္ (၁၈၉)၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ M.K.T Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Facilities Pile Foundation Wind Load & Earthquake Super Structure အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္း၊ ၾကြျပားကပ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ အ၀ီစိတြင္း၊ ေျမေအာက္ေရေလွာင္ကန္ (၂၄)...

Atrium Condo (Yadanar Myaing Constructiion)

Atrium Condo ကို ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း ႏွင့္ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေဒါင့္ တြင္ Yadanar Myaing Constructiion Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထား ပါသည္။Atrium Condo သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ေတာ္ျကီးဥယ်ာဥ္/ေရႊဂုံဘုရား၊ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္/ ရန္ကုန္ဘူတာျကီး၊ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံ၊ City Mart...

Zay Ya Thu Kha Street Apartment

                  Zay Ya Thu Kha Street Apartment ကို အမွတ္(၂၈-B)၊ ေဇယ်သုခလမ္း၊ မုန္႔ေတာင္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ ၂၇' x ၄၄' ၂၅ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္သို႔လွည့္ 1 Master...

Upper Pazuntaung Street Apartment

                      Upper Pazuntaung Street Apartment ကို အမွတ္(၁၆၅)၊ အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္း၊ ေတာင္လံုးျပန္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 23' x...

Thuya 5st Apartment

                  Thuya 5st Apartment ကို အမွတ္ (၁၇၀)၊ သူရ (၅) လမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 22' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ အေနာက္ ဘက္သို႔လွည့္ ေရေမာ္တာ 1 HP...

Thu Mingalar Street Apartment

                      Thu Mingalar Street Apartment ကို အမွတ္(၁၂၃၇)၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ၇ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 23' x 54' ၈၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္...

Thu Dha Mar Street Apartment

                   Thu Dha Mar Street Apartment ကို အမွတ္(၃၈၇-၁/၂)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ စရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 43' ၆၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည့္ 2 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP...

Thiri Nandar 28st Apartment

                   Thiri Nandar 28st Apartment ကို အမွတ္ (၂၅၅/က)၊ သီရိနႏၵာ (၂၈) လမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13' x 54' Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...