ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

5474 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

- ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Downtown Area မွာရွိတဲ့ Paradise တစ္ခုျဖစ္သည္။
- ေအးခ်မ္းၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ Privacy ရွိရွိေနႏိုင္မည္။
- ဝယ္ယူသူ ဂရန္အမည္ေပါက္ရရွိမည္။
- စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ပတ္လည္အထိ က်ယ္ဝန္းသည့္ ၂ ထပ္ခြဲ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားျဖစ္သည္။
- Type A / Type B / Type C အိမ္ပုံစံ (၃) မ်ိဳးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
- ကား (၂) စီးရပ္နားရန္ေနရာ ၊ မိသားစု အပန္းေျဖရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ေနရာမ်ား ပါဝင္သည္။
- လွ်ပ္စစ္မီးျဖန႔္ျဖဴးျခင္းစနစ္ ၊ ေရေပးေဝမႈစနစ္ ၊ ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာစြန႔္ပစ္စနစ္ ၊ မီေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ၊ လုံၿခဳံေရးစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။
- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အိမ္ရာအတြင္းလမ္းႏွင့္ အျပင္လမ္းမ်ားကို ကတၱရာမ်ားခင္းေပးမည္။
- ၿမိဳ႕မေဈး၊ Ocean City Square ၊ ထြန္း အထူးကုေဆး႐ုံ၊ K&K minimart၊ အထက (၄)၊ အထက(၁)၊ ကံဦးေက်ာင္းတိုက္၊ ေတာင္ႀကီးဖက္ထုပ္ေက်ာ္ ၊ SAG Language Learning Centre ၊ KBZ bank (4) စသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ၂ မိနစ္ မွ ၄ မိနစ္အတြင္း သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္အငွားခ်ထားလိုပါက အငွားေဈးကြက္ျမင့္မားေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သင့္ေတာ္သည္။


⭐ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Zone Architect မွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးထားၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မွီ ေကာင္းမြန္သည့္ Luxury ဆန္ဆန္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။

 

အိမ္ပံုစံုမ်ား

Type A - 2300 sqft
Type B - 2800 sqft
Type C - 3200 sqft

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္တြင္

- ဘုရားခန္း ၊ ဧည့္ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ အိပ္ခန္း ၊ မိသားစုနားေနခန္းမ်ားကို ပါေကးခင္းေပးထားသည္။
- မီးဖိုခန္း ၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို ေၾကြျပားခင္းၿပီး နံရံေၾကြျပားကပ္ေပးမည္။
- ဘုရားခန္း ၊ ဧည့္ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ အိပ္ခန္း ၊ မိသားစုနားေနခန္း ၊ မီးဖုိခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို မ်က္ႏွာက်က္မ်ား အလွဆင္ေပးမည္။
- LED မ်က္ႏွာက်က္ ကပ္မီးမ်ား ၊ အလွမီးဆိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္။
- မီးဖိုခံုမ်ားတြင္ Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကပ္ေပးထားမည္။
- ဂတ္စ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ (၂) မ်ိဳးသံုး မီးဖို (Builting Gas & Electric Stove) မ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္။
- အေပၚေအာက္ဘီဒို ၊ Kitchen Cabinets ၊ ေညွာ္စုပ္စက္ ၊ Cooking Hood မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားပါမည္။
- အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားတြင္ ဘိုထိုင္ ၊ ေဘစင္ ၊ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး Cabinets မ်ား ၊ ၾကည့္မွန္မ်ားႏွင့္ ေရပူစက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားပါမည္။
- Rooftop Garden တြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္သာယာလွပေသာ နံနက္ႏွင့္ညေန ဆည္းဆာရွဴခင္းအလွအပမ်ားကို တဝႀကီးခံစား အပန္းေျဖရန္ေနရာမ်ား ၊ စိမ္းလန္းေသာ ျမက္ခင္းမ်ား သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ေနရာမ်ား ပါဝင္သည္။

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Galaxy Garden လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Modern Living Properties Co., Ltd.

Modern Living Properties Co., Ltd.

လိပ္စာ
Taunggyi