အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Boss - 2 Apartment (Yone Min Development)

Boss - 2 Apartment ကို အမွတ္ (၃၄၈)၊ သီတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

Boss - 1 Apartment (Yone Min Development)

Boss - 1 Apartment ကို အမွတ္ (၃၄၈)၊ သီတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

Jasmine Apartment (Yone Min Development)

Jasmine Apartment ကို အမွတ္ (၇၆၁) ေကတုမတီလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္သည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

The Green Apartment (Yone Min Development)

The Green Apartment ကို အမွတ္ (၆၉၇) ဘယသၾကၤန္လမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း...

9 Apartment (Yone Min Development)

9 Apartment ကို အမွတ္(၅၆၆) ေဇယ်လမ္း၊ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

11-Apartment (Yone Min Development)

11-Apartment ကို အမွတ္ (၁၁၀၇)၊ ရာဇသူရလမ္း (၇) ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

Shwe Zabu River View Complex Luxury Condominium

မၾကာေသာကာလအတြင္း အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက အေရးပါအခ်က္အခ်ာက်၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိေသာ အလံုလမ္းနားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ Shwe Zabu River View Complex ကေတာ့ ကြန္ဒိုနဲ႔မွ ေနခ်င္ပါတယ္ဆိုသူေတြအတြက္ ကမၻာ႔ အဆင့္မီ ကြန္ဒို...

Sakura Serviced Apartments

Sakura Serviced Apartments ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာေနရာ ျဖစ္သည့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားလမ္းမၾကီးေပၚ တြင္ Sakura Engineering And Construction Development Co., Ltd. မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Sakura Serviced Apartments တြင္ (၁) လႊာ ႏွင့္ (၂) လႊာ မွ အခနး္မ်ား သည္ ရံုးခန္းမ်ား (၃) လႊာ ႏွင့္ (၄) လႊာ မွ အခန္းမ်ားသည္း Apartment မ်ား (၅)...

River View Point Residence

River View Point Residence ကို Asia Myanmar Consortium Development Co.,Ltd မွ ကမ္းနားလမ္းအလံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ျမစ္ကမ္းေဘးက သန္႔ရွင္းေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိႏိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထဲႏွင့္ အနီးဆံုး Residence ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္း၏ သဘာ၀အလွႏွင့္ သန္႔ရွင္းလတ္ ဆတ္ေသာ...

ေအာင္ေျမသာယာ (NHM Construction)

အမွတ္(၃၆၁)၊ ေအာင္ေျမသာယာဘုရားလမ္း (၆)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ NHM Construction & Decoration Co.,Ltd မွ PAE ျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ ေအာင္ေျမသာယာရွိတိုက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ Location Map