အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Innwa 6 St Apartment

                 Innwa 6 St Apartment ကို အမွတ္(၄၇၂)၊ အင္း၀(၆)လမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13' x 54' ေပ ၃၀ လမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္သို႔လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Innwa 5st Apartment

                     Innwa 5st Apartment ကို အမွတ္ (၄၆၈-ခ)၊ အင္းဝ (၅) လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' 1 Regular Bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Dhamayarzar 28st Apartment

                     Dhamayarzar 28st Apartment ကို အမွတ္(၂၂၅)၊ ဓမၼရာဇာ(၂၈)လမ္း၊ ၁၀ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 55' ၂၈ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေျမာက္ဘက္လွည့္ Hall...

Bo Tayza 14st Apartment

                      Bo Tayza 14st Apartment ကို အမွတ္(၁၄) ၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း ၊ ဗိုလ္ထြန္းစံရပ္ကြက္ ၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ ၃၀ေပလမ္း Hall...

Bo Son Pak Apartment

                Bo Son Pak Apartment ကို အမွတ္(၂၉) ၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း ၊ ဗိုလ္ထြန္းစံရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sun Myat Tun Constructin Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားသည္။ Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည့္ ၃၀ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Bo Min Yaung Apartment

                     Bo Min Yaung Apartment ကို အမွတ္(၁၄/က)၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းစံရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x...

Nwe Thar Gi Housing (Three Friends Construction)

Nwe Thar Gi Housing ကိုဘိုးဘြားပိုင္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ႏြယ္သာကီအိမ္ရာမွာ(၂၉)ရပ္ကြက္၊ ႏြယ္သာကီ(၂)လမ္းႏွင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ မႏၱေလးေလးလမ္း (မဟာဗႏၶဳလလမ္း) ေနာက္ေက်ာဘက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Three Friends Construction Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ာထားသည္။...

Innwa Housing (Three Friends Construction)

Innwa Housing ကိုကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အင္း၀အိမ္ရာ မွာ အဓိကလမ္းမႀကီး ျဖစ္သည့္ (၆၆) ရပ္ကြက္၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းႏွင့္ ေမာင္းမကန္လမ္း၊ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမျကီး၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိိဳ႕နယ္ တြင္ Three Friends Construction Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အေဆာက္အအံုကို ကိုယ္ပိုင္...

Damadarna Condo (Three Friends Construction)

Damadarna Condo ကိုအမွတ္ (၁၈) ၊ ဓမၼဒါနလမ္း ႏွင့္ ဇဋိလလမ္းေထာင့္ ၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ Three Friends Construction Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဓမၼဒါနကြန္ဒိုသည္ ကိုယ္ပိုင္ျခံ၀န္း သီးသန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္၍ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးထားပါသည္။ ဓမၼဒါနကြန္ဒိုသည္ (1)ခန္းတြဲ (၈)...

Shwe Thit Sar Residence

Shwe Thit Sar Residence ကို အမွတ္ (၅၇)၊ သစၥာလမ္းမ၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (သဘာ၀ထိုင္းဆိုင္ေဘးကပ္လ်က္ၿခံ၊ ေဝဇယႏၲာ လမ္းဘက္ျခမ္း) တြင္ NHM Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ Facilities Buildingtype 8-1/2 RCC, Pile foundation lift Room Size 17'×53'(901 sqft) Master Bed Room (1), Single Bed Room (1) Living Room Dining Room Kitchen Room Common toilet Location Map