အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Thu Dha Mar Street Apartment

                   Thu Dha Mar Street Apartment ကို အမွတ္(၃၈၇-၁/၂)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ စရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 43' ၆၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည့္ 2 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP...

Thiri Nandar 28st Apartment

                   Thiri Nandar 28st Apartment ကို အမွတ္ (၂၅၅/က)၊ သီရိနႏၵာ (၂၈) လမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13' x 54' Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Thi Ha Thu Street Apartment

                  Thi Ha Thu Street Apartment ကို အမွတ္ (၁၇၅)၊ သီဟသူလမ္း၊ ၁၁ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Thadar Street 540 Apartment

                   Thadar Street 540 Apartment ကို အမွတ္ (၅၄၀)၊ သဒၵါလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။    Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာ အေရွ႕   ဘက္သို႔လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

San Pya 1st (375) Apartment

                   San Pya 1st (375) Apartment ကို အမွတ္(၃၇၅)၊ စံျပ(၁)လမ္း၊ ယမံုနာ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Constructin Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' ၃၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေတာင္ဘက္သို႔လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

San Pya 1st (374) Apartment

                    San Pya 1st Apartment ကို အမွတ္(က-၃၇၄)၊ စံျပ(၁)လမ္း၊ ယမံုနာ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' ၃၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေတာင္ဘက္သို႔လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1...

Padamyar Street (124) Apartment

                    Padamyar Street (124) Apartment  ကို  အမွတ္ (၁၂၄)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ၃ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ ၅၀ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Padamyar Street (120) Apartment

                       Padamyar Street (120) Apartment ကို အမွတ္( ၁၂၀  ) ၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ၃ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ ၅၀ေပလမ္း Hall...

Pa Thein Nyunt 33 st Apartment

                    Pa Thein Nyunt 33 st Apartment ကို အမွတ္(၃၃)၊ ၄လမ္း၊ ပုသိမ္ညႊန္႕ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေျမာက္ဘက္လွည့္ ၂၅ေပလမ္း Hall...

Pa Thein Nyunt 31st Apartment

                      Pa Thein Nyunt 31st Apartment ကို အမွတ္(၃၁) ၊ ၄လမ္း ၊ ပုသိမ္ညႊန္႕ရပ္ကြက္ ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေျမာက္ဘက္လွည့္ ၂၅ေပလမ္း Hall...