အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေ ဝန်ဆောင်မှုများ

အောက်ပါ အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေ ကိစ္စ အရပ်ရပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွမ်းကျင်သော ဥပဒေပညာရှင်များမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။

ဂရန်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း။

ဂရန် သက်တမ်းတိုးခြင်း။

ပါမစ်မြေအား ဂရန်အမည်ပေါက်လျှောက်ထားခြင်း။

ဂရန်ခွဲလျှောက်ထားခြင်း။ (ဂရန်ခွဲမြေပုံကူးခြင်း၊ မြေကွက်တိုင်းခွဲ၊ ဂရန်ခွဲလျှောက်ထားခြင်း ပါဝင်သည်။)

ကာလတန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့တွင် အခွန်ပေးဆောင်၍ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း။

မြေပုံ/မြေရာဇဝင် ကူးခြင်း။

စာချုပ်စာတမ်းရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာစာချုပ်၊ စွန့်လွတ်စာချုပ်၊ ပေးကမ်းစာချုပ်၊ မွေးစားစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း။

မှတ်ပုံတင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

သတင်းစာကြော်ငြာအမျိုးမျိုး ထည့်သွင်းကြော်ငြာခြင်း။

အရပ်ကတိစာချုပ်အမျိုးမျိုးချုပ်ဆိုခြင်း။

မြေအမည်ပေါက် မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း။

မြေတိုင်းတာခြင်း။

ဂရန်မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်
အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သော ဥပဒေပညာရှင်များမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက ဖုန်း - 09-966901767, 09-268022352 များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ကျွမ်းကျင်သော ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် ယခုပင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါ။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက ဖုန်း - 09-966901767, 09-268022352 များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အောက်ပါ ဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်

ဤ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်

ဤ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အမည် (Name)
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း (Phone)
Email / Gmail
(ရှိလျှင် ဖြည့်ရန်)
အကြောင်းအရာ
 

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန်/ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်များ

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ

ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုအခန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်း အိမ်ခြံမြေ သတင်းများ