အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအခြင္​့ အ​ေရး


✔ ကုိယ္​ပုိင္​ ​ေျမ႐ွိပါသလား? ✔ ကုိယ္​ပုိင္​ ​ေျမ​ေပၚတြင္​ အိမ္​​ေဆာက္​ခ်င္​ပါသလား? ✔ အိမ္​​ေဆာက္​ဖုိ႔အတြက္​ ​ေငြလုိ​ေနပါသလား? အထက္​ပါ အခ်က္​ (၃)ခ်က္​ ႏွင္​့ျပည္​့စုံလ်ွင္​ သင္​၏ အိမ္​မက္​ထဲမွ အိမ္​လွလွ​ေလး (၁)လုးံ တည္​​ေဆာက္​ႏုိင္​ဖုိ႔အတြက္​ iMyanmarHouse.com မွ ကူညီ​ေပးႏုိင္​ပါသည္​။

အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား


ေအာက္ပါ အိမ္​ျခံ​ေျမ ဥပ​ေဒ ကိစၥ အရပ္​ရပ္​ႏွင္​့ ပတ္​သတ္​၍ ကြၽမ္​းက်င္​​ေသာ ဥပ​ေဒပညာ႐ွင္​မ်ားမွ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ​ေပး​ေနပါသည္​။ ✔ ဂရန္အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ✔ ဂရန္ သက္တမ္းတိုးျခင္း။ ✔ ပါမစ္ေျမအား ဂရန္အမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ✔ ဂရန္ခြဲေလွ်ာက္ထားျခင္း။ (ဂရန္ခြဲေျမပံုကူးျခင္း၊ ေျမကြက္တိုင္းခြဲ၊ ဂရန္ခြဲေလွ်ာက္ထားျခင္း ပါဝင္သည္။)

အိမ္ရာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားရန္ (Home Loan Application)


ေအာက္ပါဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အိမ္ရာေခ်းေငြကို ေလွ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)


✔ အိမ္ခန္းအလွျပင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အိမ္တြင္း ၊ အိမ္အျပင္ အလွဆင္ Interior Design Company မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနပါၿပီ။