အစီအစဥ္ :


ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ နႏၵဝန္ေစ်းအနီးရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ နႏၵဝန္ေစ်းအနီးရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ နႏၵဝန္ေစ်းအနီးရွိ ေျမညီတုိက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ နႏၵဝန္ေစ်းအနီးရွိ ေျမညီတုိက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ရတနာလမ္းမေပၚရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ရတနာလမ္းမေပၚရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္းငွာရန္

ဆိုင္ခန္းငွာရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ၊ရတနာလမ္းရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ၊ရတနာလမ္းရွိ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမေပၚ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမေပၚ ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

(25-60) ​ေျမႏွင္​့႐ုံးခန္​း ငွါးမည္​ (သံသုမာလမ္​းမ​ေပၚ)

(25-60) ​ေျမႏွင္​့႐ုံးခန္​း ငွါးမည္​ (သံသုမာလမ္​းမ​ေပၚ)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

(20-100) ​ေျမႏွင္​့႐ုံးခန္​း ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

(20-100) ​ေျမႏွင္​့႐ုံးခန္​း ငွါးမည္​ (ရတနာလမ္​းမ​ေပၚ)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္းငွားရန္

ဆိုင္ခန္းငွားရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမအနီး ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမအနီး ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။