ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

* 1200sqft, ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ေမတၱာလမ္းမတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(ေစ်းႏႈန္း - 8သိန္း ညွိႏႈိင္း) _20×60 _ေျမကြက္ _လုပ္ငန္းသင့္ _အခ်က္အခ်ာက် ေနရာေကာင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ၆ရပ္ကြက္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိိဳ႕နယ္တြင္ (50 x 60) ေျမ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာ ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ ရွိပါသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

ေျမအျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ၆ရပ္ကြက္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ (50 x 60) ေျမ လုပ္ငနး္ရ၊ ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(ေ၄၀ × ေပ၆၀) ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိပ္စာ ေတာင္ဥကၠလာ ရတနာလမ္း ေက်ာကပ္ အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ အခန္းမဖြဲ႕ထားပါ အိမ္တည္ရွိပံု သြားလာရန္လြယ္ကူ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(ေပ၆၀ × ေပ၆၀) ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိပ္စာ ေဝဇယႏၱာ လမ္းမေပၚ အိမ္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ မီတာ ၂လံုး အိမ္တည္ရွိပံု လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္း တြင္ ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20x60) ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရိွပါသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- သံသုမာလမ္းမႀကီး - ျမင္သာ ၁၀ လမ္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

FOR RENT

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တ/ဥကၠလာ ပုဏၰမီမွတ္တိုင္အနီး 50'×60',ေျမငွားမည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(50 x 60)ေပ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ၆ရပ္ကြက္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ (50 x 60)ေပ ေျမ လုပ္ငန္းရ၊ ေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။