အစီအစဥ္ :


ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

40 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 7

75 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ျမသီတာအိမ္ရာရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ျမသီတာအိမ္ရာရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေငြျကာရံရိပ္သာရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ ေငြျကာရံရိပ္သာရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

16 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ သုတလမ္းသြယ္ရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ သုတလမ္းသြယ္ရွိ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ သူရ (6) လမ္း BN တထပ္ ငွားရန္ရွိသည္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ သူရ (6) လမ္း BN တထပ္ ငွားရန္ရွိသည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ေျမအက်ယ္ ( ၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

ေျမအက်ယ္ ( ၄၀×၆၀) ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

19 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ အင္းဝလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ့နယ္ အင္းဝလမ္းရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

16 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္္ ၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း ၊ 3 RC ငွားရန္ရွိိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္္ ၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း ၊ 3 RC ငွားရန္ရွိိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။