အစီအစဥ္ :


ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျမသီတာအိမ္ရာတြင္(80x100)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ျမသီတာအိမ္ရာတြင္(80x100)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

20 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာေငြျကာရံတြင္ လံုးခ်င္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာေငြျကာရံတြင္ လံုးခ်င္အိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

33 သိန္း (က်ပ္)

သံုးထပ္တိုက္အျမန္ငွါးမည္

သံုးထပ္တိုက္အျမန္ငွါးမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ကုန္းေဘာင္လမ္္းသြယ္ (40x60) လုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ကုန္းေဘာင္လမ္္းသြယ္ (40x60) လုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ဇင္ေယာ္လမ္းတြင္ (35x55)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဇင္ေယာ္လမ္းတြင္ (35x55)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

၂၀x၆၀ 2BN ေဝဇယႏၱာလမ္းမ အနီး

၂၀x၆၀ 2BN ေဝဇယႏၱာလမ္းမ အနီး

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

သဒၵါလမ္းတြင္ (20x60)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမအျမန္ငွားမည္။

သဒၵါလမ္းတြင္ (20x60)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမအျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာက်ြန္းရိပ္သာ _MASTER(3)SINGLE(2)ျပင္ဆင္ျပီး(ေဝယံလင္း)

ရတနာက်ြန္းရိပ္သာ _MASTER(3)SINGLE(2)ျပင္ဆင္ျပီး(ေဝယံလင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

10 သိန္း (က်ပ္)

အင္းဝလမ္း 20x60 2BR လ်ာွထိုးခင္း 2BN 5L

အင္းဝလမ္း 20x60 2BR လ်ာွထိုးခင္း 2BN 5L

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

သံသုမာလမ္းမ ဂုတ္ ေဒါင့္ကြက္ 30x60 2BR 2BN 4.5L

သံသုမာလမ္းမ ဂုတ္ ေဒါင့္ကြက္ 30x60 2BR 2BN 4.5L

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။