အစီအစဥ္ :


ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္း

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္း

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

30 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၈၀ x ေပ ၈၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း

ေပ ၈၀ x ေပ ၈၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

27 သိန္း (က်ပ္)

ေငြၾကာရံလမ္းသြယ္တြင္ (40x60) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေငြၾကာရံလမ္းသြယ္တြင္ (40x60) က ်ယ္ေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

19 သိန္း (က်ပ္)

ျမသီတာအိမ္ရာတြင္ (80x100) ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ျမသီတာအိမ္ရာတြင္ (80x100) ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

28 သိန္း (က်ပ္)

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမလံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လမ္းမလံုးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

လမ္​းမတန္​းဂို​ေဒါင္​ငွါးရန္​႐ွိသည္​။

လမ္​းမတန္​းဂို​ေဒါင္​ငွါးရန္​႐ွိသည္​။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

​ေတာင္​ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္​ တြင္​ လံုးခ်င္​းအျမန္​ငွါးခ်င္​ပါတယ္​

​ေတာင္​ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္​ တြင္​ လံုးခ်င္​းအျမန္​ငွါးခ်င္​ပါတယ္​

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

18 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း၊

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၂-ထပ္ လံုးခ်င္း၊

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေငြၾကာယံ၊ ၾကာပဒုမၼာလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ RC ၂ ထပ္တိုက္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေငြၾကာယံ၊ ၾကာပဒုမၼာလမ္းရွိ ငွားရန္ရွိေသာ RC ၂ ထပ္တိုက္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

17 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။