အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္းငွားမည္။

တိုက္ခန္းငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

{4 လြာ}{အိပ္ခန္း(1)ခန္း}

{4 လြာ}{အိပ္ခန္း(1)ခန္း}

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.30 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ပုသိမ္လမ္း ၁၃ေပ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ပုသိမ္လမ္း ၁၃ေပ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟိုလမ္းသြယ္(ဒုထပ္)(3)သိန္း

ဗဟိုလမ္းသြယ္(ဒုထပ္)(3)သိန္း

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

လမ္းမေတာ္ လမ္းသန္႔ 3လႊာ

လမ္းမေတာ္ လမ္းသန္႔ 3လႊာ

လမ္းမေတာ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ဓါတ္ေလွကားပါ (အသင့္ေနထိုင္ရံု)

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ဓါတ္ေလွကားပါ (အသင့္ေနထိုင္ရံု)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2.50 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
လံုးခ်င္းတိုက္ငွားမည္

လံုးခ်င္းတိုက္ငွားမည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

ျကည့္ျမင့္တုိင္ျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ျကည့္ျမင့္တုိင္ျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.70 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟိုလမ္းမေပၚ(စမ္းေခ်ာင္း) တိုက္ခန္းငွားမည္

ဗဟိုလမ္းမေပၚ(စမ္းေခ်ာင္း) တိုက္ခန္းငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.75 သိန္း (က်ပ္)