အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

လမ္းမေတာ္(7)လမ္း 3လႊာ

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.80 သိန္း (က်ပ္)

ေရတာရွည္လမ္းသစ္တြင္ 2F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

ေရတာရွည္လမ္းသစ္တြင္ 2F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

အိမ္ႀကီးလမ္းတြင္ 1F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

အိမ္ႀကီးလမ္းတြင္ 1F အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

သီရိလမ္းတြင္ GF အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

သီရိလမ္းတြင္ GF အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

ငုဝါလမ္းတြင္ 6F အခန္းငွားမည္

ငုဝါလမ္းတြင္ 6F အခန္းငွားမည္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.10 သိန္း (က်ပ္)

၁၂ေပခြဲ ၅၀ အက်ယ္ ပထမထပ္မွန္ခန္း အခန္းသန္႔ ခ်က္ခ်င္းတက္ရန္ရပါသည္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

သုခလမ္းတြင္ အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

သုခလမ္းတြင္ အခန္းငွားရန္ ရွိသည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

15×50ေပရုံခန္းဖြင့္ရန္ေနရာေကာင္း

15×50ေပရုံခန္းဖြင့္ရန္ေနရာေကာင္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

လသာလမ္းမေပါ္တြင္ 7F အခန္းငွားမည္

လသာလမ္းမေပါ္တြင္ 7F အခန္းငွားမည္

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.80 သိန္း (က်ပ္)