အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သုခလမ္းတြင္(32x42)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သုခလမ္းတြင္(32x42)အက်ယ္ရွိတုိက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

65 သိန္း (က်ပ္)

မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (1650)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မိုးစႏၵာကြန္ဒိုတြင္ (1650)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပါက္ေစတီလမ္းတြင္ (40x60)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေပါက္ေစတီလမ္းတြင္ (40x60)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

12 သိန္း (က်ပ္)

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္၇ွိသည္။

ကုန္းျမင့္ရိပ္သာလမ္းတြင္ (40x70)အက်ယ္၇ွိလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္၇ွိသည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗဟန္းျမို့နယ္ မ်ိဳးပပကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္းျမို့နယ္ မ်ိဳးပပကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။.

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္ (1280)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေရႊကမၻာအိမ္ရာတြင္ (1280)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

ဗဟန္းျမို့နယ္ Excel Towerတြင္ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္းျမို့နယ္ Excel Towerတြင္ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းငွါးရန္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

17 သိန္း (က်ပ္)