အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရြအုန္းပင္တိုက္ခန္းအငွါး

ေရြအုန္းပင္တိုက္ခန္းအငွါး

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 2
  • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

ျပင္ဆင္ျပီးလုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္

ျပင္ဆင္ျပီးလုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 5
  • 4

27 သိန္း (က်ပ္)

ျခံအက်ယ္​၁၅၀​ေပx​ေပ ၄၅၊ဥ​ေရာပ style,

ျခံအက်ယ္​၁၅၀​ေပx​ေပ ၄၅၊ဥ​ေရာပ style,

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 2
  • 4

$ 5,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)