အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌားရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဌားရန္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Grand ဆရာစံ ကြန္​ဒို တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

Grand ဆရာစံ ကြန္​ဒို တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Golden Parami Condo တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

Golden Parami Condo တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 4

$ 2,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လသာလမ္​း တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

လသာလမ္​း တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

သန္လ ်င္,Star City Condo ဌားမည္

သန္လ ်င္,Star City Condo ဌားမည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

​ေဆးရံုလမ္​း ကြန္​ဒို တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

​ေဆးရံုလမ္​း ကြန္​ဒို တြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

16 သိန္း (က်ပ္)

သီလဝါစက္မူ႔ဇုန္ဂိုေဒါင္အသစ္စက္စက္ငွားရန္။

သီလဝါစက္မူ႔ဇုန္ဂိုေဒါင္အသစ္စက္စက္ငွားရန္။

ေက်ာက္တန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

130 သိန္း (က်ပ္)

၃ ထပ္တိုက္ငွားမည္။

၃ ထပ္တိုက္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

30 သိန္း (က်ပ္)

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္

ေဘာက္ေထာ္ ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

40 သိန္း (က်ပ္)

60×70ေပ လံုးခ်င္း တိုက္သစ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

60×70ေပ လံုးခ်င္း တိုက္သစ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

30 သိန္း (က်ပ္)