အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရုံ ( 57000 Sqft) ငွားရန္ရွိသည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

228 သိန္း (က်ပ္)

East Dagon 144 Industry Zone

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္/စက္ရုံငွားရန္ရွိသည္

လိႈင္သာယာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

118 သိန္း (က်ပ္)

၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္( 68000Sqft) ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

238 သိန္း (က်ပ္)

HLG -430 /လိႈင္ျမိဳ ့နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း အနီးတြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ ရွိသည္ ။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

35 သိန္း (က်ပ္)