ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

235 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ပါရမီလမး္မေပၚ

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ပါရမီလမး္မေပၚ

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

80 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

145 သိန္း (က်ပ္)

​ေတးႏုယာဥ္​လမ္​း ၇မိုင္​ Rc2ထပ္​လုံးခ်င္​း ၈၀x၇၀

​ေတးႏုယာဥ္​လမ္​း ၇မိုင္​ Rc2ထပ္​လုံးခ်င္​း ၈၀x၇၀

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွားရန္ရိသည္

ကြန္ဒိုငွားရန္ရိသည္

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေဒါင္္ငွါးရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

150 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သာယာေရႊျပည္လမ္း

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ သာယာေရႊျပည္လမ္း

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 7

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)