အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေက်ာက္တံတားျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ေက်ာက္တံတားျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.80 သိန္း (က်ပ္)

Contacts us;09-264009696 , 09-264009797 , 09-264009898

Contacts us;09-264009696 , 09-264009797 , 09-264009898

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2.30 သိန္း (က်ပ္)

ပုဇြန္ေတာင္ျမုိ့္နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ပုဇြန္ေတာင္ျမုိ့္နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

​ေပ၂၅×​ေပ၅၀

​ေပ၂၅×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3.20 သိန္း (က်ပ္)

ပန္းပဲတန္းျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ပန္းပဲတန္းျမုိ့နယ္တြင္ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

သုခလမ္းတိုက္ခန္းက်ယ္အငွါး

သုခလမ္းတိုက္ခန္းက်ယ္အငွါး

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

ျမိဳ႕ထဲမွာအခန္းအဌားရွာတဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္။

ျမိဳ႕ထဲမွာအခန္းအဌားရွာတဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)