အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မုိးေကာင္းလမ္းမ

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ မုိးေကာင္းလမ္းမ

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သရက္ေတာလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သရက္ေတာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ က်ိဳကၠဆံလမ္း တာေမြေစ်းနီး

တိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ က်ိဳကၠဆံလမ္း တာေမြေစ်းနီး

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3.20 သိန္း (က်ပ္)

96 B, ေအာင္မဂၤလာလမ္းနင့္ ဓမ စိန္တာလမ္းတြင္ဌားရန္ရွိသည္

96 B, ေအာင္မဂၤလာလမ္းနင့္ ဓမ စိန္တာလမ္းတြင္ဌားရန္ရွိသည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သရက္ေတာလမ္း

ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္ သရက္ေတာလမ္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြ အာေသာကမွတ္တိုင္ အနီး တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

တာေမြ အာေသာကမွတ္တိုင္ အနီး တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မိုးမခလမ္း၃လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မိုးမခလမ္း၃လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း

တိုက္ခန္း

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္လတ္လမ္း ၁၂ေပခြဲ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္လတ္လမ္း ၁၂ေပခြဲ၅၀ ၆လြာအဌားခန္းပါ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)