အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

၁၂​ေပခြဲx​ေပ၅၀႐ွိ​ေသာ၄လႊာတိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

၁၂​ေပခြဲx​ေပ၅၀႐ွိ​ေသာ၄လႊာတိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

​ေပ၂၅×​ေပ၅၀

​ေပ၂၅×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀

၁၂​ေပခြဲ ×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.20 သိန္း (က်ပ္)

၁၆​ေပ×​၄၅​ေပ

၁၆​ေပ×​၄၅​ေပ

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.70 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္ သီရိၿမိဳင္( ၇)လမ္း တိုက္ခန္း ပထမထပ္ ငွားမည္

လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္ သီရိၿမိဳင္( ၇)လမ္း တိုက္ခန္း ပထမထပ္ ငွားမည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

၁၂​ေပခြဲ×​ေပ၅၀

၁၂​ေပခြဲ×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.80 သိန္း (က်ပ္)

၁၄​ေပ×​ေပ၅၀

၁၄​ေပ×​ေပ၅၀

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.50 သိန္း (က်ပ္)