အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

390 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

ႀကည္႕ၿမင္တိုင္ ထီးတန္း(၂)လမ္း တိုက္ခန္း (၆)လႊာ စေပါ့ ႏွင့္္ ငွားမည္

ႀကည္႕ၿမင္တိုင္ ထီးတန္း(၂)လမ္း တိုက္ခန္း (၆)လႊာ စေပါ့ ႏွင့္္ ငွားမည္

ၾကည့္ျမင္တိုင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

0.80 သိန္း (က်ပ္)

Nice Condo for Rent

Nice Condo for Rent

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Nice Living unit for Rent (Both for Office Space and Residential Living)

Nice Living unit for Rent (Both for Office Space and Residential Living)

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၁၀​ေပ×​ေပ၄၀( အခန္​းက်ဥ္​း)

၁၀​ေပ×​ေပ၄၀( အခန္​းက်ဥ္​း)

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.30 သိန္း (က်ပ္)

Salomon Business Centre (SBC Office Tower) ငွားရန္ရိွသည္။

Salomon Business Centre (SBC Office Tower) ငွားရန္ရိွသည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

Grand ျမကန္သာ Condo (1500 SF) for Rent

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

New Room for Rent

New Room for Rent

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)