အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

0.20 သိန္း (က်ပ္)

SBC Tower Office Space ငွားရန္ရွိသည္။ (CB Bank ေဘး)

SBC Tower Office Space ငွားရန္ရွိသည္။ (CB Bank ေဘး)

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

$ 2 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

SBC Tower Office Space ငွားရန္ရွိသည္။ (CB Bank ေဘး)

SBC Tower Office Space ငွားရန္ရွိသည္။ (CB Bank ေဘး)

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္ခန္း၅လႊာငွားမည္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.30 သိန္း (က်ပ္)

အခန္းကၽယ္ တိုက္ ခန္း အိမ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ဌား ရန္ ရွိသည္

အခန္းကၽယ္ တိုက္ ခန္း အိမ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ဌား ရန္ ရွိသည္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိဌါးရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိဌါးရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.20 သိန္း (က်ပ္)

၁၂.၅ေပ×၅၀ေပ၊ ၆ လႊာ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

၁၂.၅ေပ×၅၀ေပ၊ ၆ လႊာ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.40 သိန္း (က်ပ္)

၁၂ ေပခြဲ x ေပ ၅၀၊ (၄-လႊာ) တိုက္ခန္း

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)

သာေကတတိုက္ခန္း၄လႊာအဌား

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.40 သိန္း (က်ပ္)