အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

Bo Myat Tun Tower , ( RC 9 - 001319) , For Rent Condo @ Botahtaung Township.

Bo Myat Tun Tower , ( RC 9 - 001319) , For Rent Condo @ Botahtaung Township.

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

$ 2 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အိမ္အျမန္ငွားမည္။

အိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

1 သိန္း (က်ပ္)

For Rent

For Rent

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

(RH 11-001016),For Rent House,Moemakha Street,TamweTownship

(RH 11-001016),For Rent House,Moemakha Street,TamweTownship

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 9

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Archaeology St(RH 10-001067) For Rent House @ Hlaing Township

Archaeology St(RH 10-001067) For Rent House @ Hlaing Township

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Bawdi Yeik Tha St. (RC8-001062) For Rent Condo @ Bahan Tsp.

Bawdi Yeik Tha St. (RC8-001062) For Rent Condo @ Bahan Tsp.

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 6
 • 5

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Bawdi Yeik Tha St. (RC8-001062) For Rent Condo @ Bahan Tsp.

Bawdi Yeik Tha St. (RC8-001062) For Rent Condo @ Bahan Tsp.

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 6
 • 5

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)