အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ပေဒသာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္းငွားမည္။

ပေဒသာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္းငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 10

$ 8 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္ ၊ 91 လမ္း (4) လႊာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္ ၊ 91 လမ္း (4) လႊာ တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

0.60 သိန္း (က်ပ္)

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးလမ္း ပထမထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးလမ္း ပထမထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 1

0.50 သိန္း (က်ပ္)

ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းေရွ႕ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္

ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းေရွ႕ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

မင္းရဲေက ်ာ္စြာကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္

မင္းရဲေက ်ာ္စြာကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

စတုရန္းေပအက်ယ္ ( 40 'x 60 ') (၂)-ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

စတုရန္းေပအက်ယ္ ( 40 'x 60 ') (၂)-ထပ္တိုက္လံုးခ်င္း

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

$ 18 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

For Rent

For Rent

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

Code-7764/ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးစႏၵာလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

Code-7764/ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုးစႏၵာလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ဒိုအငွါးေလးပါခင္ဗ်ာ

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြန္ဒိုအငွါးေလးပါခင္ဗ်ာ

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

0 သိန္း (က်ပ္) (တစ္ဧက ေစ်းႏႈန္း)