အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

The Uni

The Uni

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

$ 2 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္းတြင္ (4500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္းတြင္ (4500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 12 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဆိုင္ဖြင့္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ၿမိဳ႕ထဲအငွါး(ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းေပၚ)

ဆိုင္ဖြင့္ရန္အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ၿမိဳ႕ထဲအငွါး(ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းေပၚ)

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

$ 25 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဝါးတရာ စက္မႈဇံု တြင္ စက္ရံု ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

ဝါးတရာ စက္မႈဇံု တြင္ စက္ရံု ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 10

360 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

Business Tower for Rent Near Junction City and Aung San Stadium with Affordable Price

Business Tower for Rent Near Junction City and Aung San Stadium with Affordable Price

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

$ 2 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

DIAMOND ကြန္ဒိုတြင္ ရုံးခန္း ဖြင့္ရန္ ေနရာက်ယ္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

DIAMOND ကြန္ဒိုတြင္ ရုံးခန္း ဖြင့္ရန္ ေနရာက်ယ္ ငွားရန္ရွိသည္ ။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 5
 • 5

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အလုံျမုိ့နယ္တြင္ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

အလုံျမုိ့နယ္တြင္ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

အလံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

$ 8 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗဟန္း ေအးရိပ္သာ ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေလး ငွါးရန္႐ွိသည္ ။ 2000 sqft 10ls
2M, 1S ျပင္ဆင္ၿပီး

ဗဟန္း ေအးရိပ္သာ ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေလး ငွါးရန္႐ွိသည္ ။ 2000 sqft 10ls 2M, 1S ျပင္ဆင္ၿပီး

ဗဟန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

$ 10 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

MICT park office space for rent

MICT park office space for rent

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 7
 • 0

$ 1 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)