အစီအစဥ္ :

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

® ဝါးတစ္ရာစက္မွုဇံုအတြင္းစက္ရံုဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

400 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဝါးတစ္ရာစက္မွုဇံုအတြင္းစက္ရံုဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

325 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဝါးတစ္ရာစက္မွုဇံုအတြင္းစက္ရံုဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

370 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဝါးတစ်ရာစက်မှုအတွင်းစက်ရုံဂိုဒေါင်အသစ်စက်စက်ငှားရန်ရှိပါသည်။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

380 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုံအတွင်းဂိုဒေါင်စက်ရုံငှားရန်ရှိပါသည်။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

370 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုံအတွင်းစက်ရုံဂိုဒေါင်ငှားရန်ရှိပါသည်။

ေရႊျပည္သာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

360 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံအတွင်းဂိုဒေါင်အသစ်ငှားရန်ရှိပါသည်။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

450 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® မဂၤလာဒံုစက္မွုဇံုအတြင္းဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

မဂၤလာဒံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

400 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® မဂၤလာဒံုစက္မွုဇံုအတြင္းဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

မဂၤလာဒံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

400 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

® မဂၤလာဒံုစက္မွုဇံုအတြင္းဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

မဂၤလာဒံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

400 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)