အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

ဆိပ္​ကမ္​းသာရိပ္​မြန္​Condo တြင္​ကြန္​ဒိုတိုက္​ခန္​းဌားရန္​႐ွိပါသည္​။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
​ေက်ာက္​တံတားၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ (25×60) 9F ႐ိုး႐ိုးအိပ္​ခန္​း(2)ခနိး,ပါ​ေကးခင္​းထား​ေသာကြန္​ဒိုတိုက္​ခန္​းဌားရန္​႐ွိပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္ MGW Condo

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ (1500)sqft 7F မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္္း၊ ဖုန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုတုိိက္ခန္းငွားရန္ရွိိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဘားလမ္း

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (16 X 50) 1F ရိုးရုိးအိပ္ခနး္ (၁)ခနး္၊ RCခင္း။ တစ္စိတ္တစ္ပုိငး္ျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗနၶဳလလမး္မေပၚ

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (15 X 65) GF Hall, ေၾကြခငး္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မဟာဗႏၶဳလလမး္မေပၚ

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 21 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 X 50) GF Hall, RCခငး္၊ ထပ္ခိုး။ တစ္စိတ္တစ္ပိုငး္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမး္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (38 x 60) GF Hall, RCခငး္၊ ဖုန္း၊ ထပ္ခုိးျပည္႕၊ Power Meter, အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေက်ာက္တံတား ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းကြန္ဒုိတြင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းပါေသာအခန္းငွားရန္ရွိသည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
ေက်ာက္တံတား ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းကြန္ဒုိ (1500sqft) 1MBR,2BR,3AC,Furniture Ph ပါေကး ေနထုိင္ရန္ ရုံးခန္းမ်ားဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္ ညိွႏႈိင္းအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွါးရန္ရွိသည္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 28 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတား၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမႀကီး၊ေျမညီထပ္ငွါးရန္ရွိသည္။ေပ(၂၅×၅၅)တစ္လ (၂၈) သိန္းဲ၊ျပင္ဆင္ျပီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ၃၈လမး္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 X 50) GF Hall, အဲကြန္း၊ ဖုန္း၊ ေၾကြခငး္၊ Power Meter, အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မဟာဗႏၶဳလပနး္ျခံလမး္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (22 X 60) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (၁)ခန္း၊ ကၽြန္းပါေကး၊ ထပ္ခိုး။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမး္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (16 X 60) 1F ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (၁)ခနး္၊ RCခင္း။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမး္

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ (25 X 50) 3F ရိုးရုိးအိပ္ခနး္ (၂)ခနး္၊ အဲကြနး္၊ ေၾကြခငး္။ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္း ငွားရန္ရိွပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သရဖီကြန္ဒိုတြင္(28x50) ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

 ေက်ာက္တံတား |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ downtown ဧရိယာတြင္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္ ။ ယခင္အစုိးရရုံးအမ်ားဆုံး စုိက္ခဲဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ခဲဲ့သလုိ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား မပ်က္စီးပဲ ယေန႔တုိင္ခန္႔ညားထည္ဝါစြာရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ဆူးေလဘုရား ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတုိ႔သည္ လူသိမ်ားစည္ကားေသာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္(ယခင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိတယ္) ၊ ဆာကူရာတာဝါ ႏွင့္ စင္တာပြဳိင့္တာဝါတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံတကာသံရုံံးအမ်ားအျပားလည္းတည္ရွိၿပီး ၾသေတးလ်သံရုံး ၊ အိႏၵယသံရုံး ႏွင့္ အဂၤလန္သံရုံးတုိ႔လည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ဘက္စ္ကားမ်ား မျဖစ္မေနေျပးဆြဲဲေရာက္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ရုံးခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနအေဆာက္အဦးမ်ားသည္လည္း ေရွးက်ၿပီး သမုိင္းဝင္ဗိသုကာလက္ရာ အေျမာက္အမ်ားပါဝင္လ်က္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဗီဒီယုိဓာတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေနသည္မ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခုမွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တုိက္ခန္းအသစ္မ်ားနည္းပါးၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနသည့္ တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦးအမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသြားအလာထူထပ္ေသာ အဓိကအခ်က္အခ်ာက် ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ဟုပင္ ဆုိရမည္ ။