အစီအစဥ္ :


ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

36လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (23x50)အက်ယ္ရွိကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားရန္ရွ်ိသည္။

36လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (23x50)အက်ယ္ရွိကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားရန္ရွ်ိသည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

Shine Condo တြင္ (1200)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

Shine Condo တြင္ (1200)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

34လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

34လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

36လမ္းတြင္ (25x40)sqft အက်ယ္ရွိသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

36လမ္းတြင္ (25x40)sqft အက်ယ္ရွိသာအခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

(36)လမ္းတြင္(2000Sqft)အက်ယ္ရွိကြန္ဒုိအျမန္ငွားမည္။

(36)လမ္းတြင္(2000Sqft)အက်ယ္ရွိကြန္ဒုိအျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(1650 sqft)အက ်ယ္၊ ေက်ာက္တံတား၊ MAC Tower, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ငွားရန္ရွိ

(1650 sqft)အက ်ယ္၊ ေက်ာက္တံတား၊ MAC Tower, ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ငွားရန္ရွိ

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

Mother Land Condo တြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားမည္။

Mother Land Condo တြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

Sule Tower တြင္ (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားမည္။

Sule Tower တြင္ (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

18 သိန္း (က်ပ္)

Naing Group Tower (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Naing Group Tower (1500)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ downtown ဧရိယာတြင္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္ ။ ယခင္အစုိးရရုံးအမ်ားဆုံး စုိက္ခဲဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ခဲဲ့သလုိ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား မပ်က္စီးပဲ ယေန႔တုိင္ခန္႔ညားထည္ဝါစြာရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ဆူးေလဘုရား ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတုိ႔သည္ လူသိမ်ားစည္ကားေသာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္(ယခင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိတယ္) ၊ ဆာကူရာတာဝါ ႏွင့္ စင္တာပြဳိင့္တာဝါတုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံတကာသံရုံံးအမ်ားအျပားလည္းတည္ရွိၿပီး ၾသေတးလ်သံရုံး ၊ အိႏၵယသံရုံး ႏွင့္ အဂၤလန္သံရုံးတုိ႔လည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ဘက္စ္ကားမ်ား မျဖစ္မေနေျပးဆြဲဲေရာက္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာရလြယ္ကူသည့္အတြက္ ရုံးခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနအေဆာက္အဦးမ်ားသည္လည္း ေရွးက်ၿပီး သမုိင္းဝင္ဗိသုကာလက္ရာ အေျမာက္အမ်ားပါဝင္လ်က္ရွိသည္ ။ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဗီဒီယုိဓာတ္ပုံမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေနသည္မ်ားကုိ ရံဖန္ရံခါေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခုမွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တုိက္ခန္းအသစ္မ်ားနည္းပါးၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရွိေနသည့္ တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦးအမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသြားအလာထူထပ္ေသာ အဓိကအခ်က္အခ်ာက် ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ဟုပင္ ဆုိရမည္ ။