ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

၃၄ေပ×ေပ၁၃၀ ေၿမကြက္ဌားမည္္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊အင္းစိန္းေစ်းႀကီးလမ္း လိႈင္ၿမင္လမ္းမေပၚ ၊ ေၿမကြက္ေပ ၃၄×၁၃၀ အက်ယ္ အုတ္နံရံခတ္ၿပီး ဌားမည္ စားေသာက္ဆိုင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၈၇ေပ × ၁၂၀ေပ ၊ ေျမကြက္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ ၊ လမ္းသစ္လမ္းသြယ္ ၊ ရန္ကုန္ * 87×120 * ေျမကြက္ * ေစ်းႏႈန္း - 25 သိန္း (ညွိႏႈိင္း) * * လုပ္ငန္းသင့္ * ေနရာေကာင္း အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ ရွိပါသည္္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- 1 ဧက - (2) ထပ္အိမ္အေသး 1 လံုးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျ္မိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

(1.2) ဧကရိွ အေဆာက္အဦးပါ၀င္ေသာေျမကြက္က်ယ္ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 220 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဓမၼသုခလမ္းေထာင့္ႏွင့္ အငး္စိန္လမ္းေထာင့္၊ဂုတ္ကြက္၊(1.2 ဧက)အေဆာက္အဦးပါ၀င္သည္။ #7 ႏွစ္မွ 10...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (80×120) ေပ ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ လမ္းသစ္လမ္း (80×120) ေရ မီး ေျမကြက္ 120L လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္း ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ေပါက္ေတာ၀တြင္ ေျမ၁ဧကႏွင့္ဂိုေထာင္က်ယ္ ေစ်းႏွုန္းသက္သာစြာျဖင့္ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေျမ၁ဧကေပၚတြင္ (50x70)ႏွင့္(30x80)ဂိုေထာင္၂လံုးပါ၀င္ျပီး ပါ၀ါမီတာ၊ရိုးရိုးမီတာ၂လံုးပါ၀င္ကာ ပိုင္ရွင္မွဂိုေထာင္လိုအပ္ခ်က္အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လမ္းသစ္လမ္းတြင္ (28x135) အက်ယ္ရွိေသာေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (28x135) အက်ယ္ရွိေသာေျမကြက္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးေပၚ(ေပါက္ေတာ၀)တြင္ ေျမကြက္က်ယ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
*27000sqft အက်ယ္အ၀န္း ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ေဟာ္တည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္မွ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ဌားရန္ရိွသည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 90 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တစ္လသိန္း(90)ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခ်င္ပါသည္။ အင္းစိန္မင္းၾကီးလမ္းမေပၚမွာရွိပါသည္။အခ်က္အျခာက်ေနရာေကာင္းပါသည္။ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။