အိမ္ရတနာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
(Eain Yadanar Real Estate)

ေရာင္းဝယ္ငွား ရမ္းျခင္းအား ကြ်န္ေတာ္မ်ား အက်ိဳးေဆာင္မွဝန္ေဆာင္မူ႕ေပးပါရေစ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/eain-yadanar-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

21

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

39

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

60