လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ , ဂ်ပန္လမ္းမေပၚ , ေဂါက္ကြင္းအိမ္ယာ , လံုးခ်င္းအိမ္ဌားမည္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 7,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္လုံးခ်င္းအိမ္ဌားမည္ ႏိုင္ငံျခားသား_ရုံးခန္း လက္ခံပါသည္ Fully_Furnished တစ္လ_$ 7000_ညိႇႏႈိင္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

New home for you in 10 miles ( Near International Airport)Insein township

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
Ideally located in the heart of 10 miles very new home (Near the International Airport, Yangon Airport Hotel). Stylish living with double storeyed house, attached with reverse cycle air condition (0ne master bedroom) and heat water system. Including stylish living room,dining room, all master bed rooms attached with toilets, extra one for Buddha room, two cars garage, three cars parking in the compound and four sun shakes. Modernize Artesian well with manual and purify water tank. So near to...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၄၀×ေပ၁၂၀ ၊ ၁ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀)မိုင္ျပည္လမ္းမေပၚ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ Hall Type ၊ ေပ၄၀×ေပ၁၂၀။ သြားလာရန္လြယ္ကူ စိတ္ပါဝင္စားပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၆၀×ေပ၆၀ ၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ ၊ ၂ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ၊ အဲကြန္း(၇)လံုး ၊ ပါေကးခင္းထား ၊ ဘိုထုိင္အိမ္သာ(၂)လံုး ၊ ၁၂၆၀စတုရန္းေပ ။ သြားလာရန္လြယ္ကူ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၆ေပ×၅၅ေပ ၊ ၄ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းအနီး(ျပည္လမ္းမေပၚ) ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ၊ ကားပါကင္ပါ ၊ ပန္႔ေဟာက္(စ္)ပါ ၊ ၁၆ေပ×၅၅ေပ။ သြားလာရန္လြယ္ကူ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၇၅ေပ × ၈၀ေပ ၊ ၂ ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နုိင္)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ မာစတာ အိပ္ခနး္ (၃)ခန္း၊ ရိုးရုိးအိပ္ခန္း (၂)ခန္း၊ ေၾကြခင္း ၊ အလံုးစံုျပင္ဆင္ထားေသာ ၊ (75 x 80)ေပ ေဈးနီး ေက်ာင္းနီး မွတ္တိုင္နီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၇၀ေပ x ၅၀ေပ ၊ ၂ ထပ္ခဲြတိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္(အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၇၀ေပ x ၅၀ေပ၊ မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ အဲကြန္း (၆)လံုး၊ ကၽြန္းပါေကး၊ (ညႈိႏိႈင္း) ေဈးနီး ၊ ေကာ်င္းနီး ၊ မွတ္တိုင္နီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

10မိုင္ တြင္ (70x90) အက်ယ္ရွိေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ (70x90) 1RC 2MBR,1BR,Ph ပါ၀င္ေသာလုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၇၀×ေပ၉၀ ၊ ၁ထပ္လုံးခ်င္းအိမ္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ မိုင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ၊ ဖုန္းပါ ၊ ပါေကးခင္းထား ၊ ဘိုထုိင္အိမ္သာ(၂)လံုး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

10မိုင္တြင္ (70x90) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (70x90) 2MBR,1BR,Ph 1RC အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ လမ္းသစ္လမ္းသြယ္ လမ္းက်ယ္လမ္းသန္႔ေပၚတြင္လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 18 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(40×100)က်ယ္၀န္းေသာေျမေပၚတြင္ ၂ထပ္တိုက္ေဆာက္လုပ္ထားျပီး မာစတာအိပ္ခန္း၃ခန္း ရိုးရိုးအိပ္ခန္း၂ခန္း အဲယားကြန္း၇လံုးတပ္ဆင္ထားျပီး ပါေကးခင္းထားကာ လမ္းက်ယ္လမ္းသန္႔ေပၚတြင္တည္ရွိကာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။