ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

လုပ္ငန္: လုပ္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာေနရာ ပါရမီလမ္: (ပါရမီစိန္ေဂဟာ ေဘး) လိႈင္ျမိဳနယ္ ေျမကြက္ ငွါးမည္...

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
LR-0007 အက်ယ္အဝန္: = ၅၅ ေပ x ၁၀၅ ေပ လုပ္ငန္: = အစုံ ငွါးခ = ၆၀ သိန္: အားသာခ်က္မွာ ျခံထဲသို ပါရမီလမ္: (သို့) ဦးသင္းေဖလမ္: မွ ဝင္လို ရသည္ လမ္းမက်ယ္ျဖစ္၍ ကြန္တိန္နာ ကားမ်ား အဝင္အထြက္ လုပ္ရန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအးရိပ္မြန္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ (90x90) က်ယ္ျပီး ေရမီးစံုပါေသာ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- 70' x 100' - ေရ-မီး၊ အုတ္ခတ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- 70' x 100' - ေျမသီးသန္႔
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- 85' x 90' - ေျမဖို႔၊ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ ၅၀ x ၆၅ ေပ၊ ေျမကြက္(အုတ္တံတုိင္းခတ္ၿပီး)

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
-လိပ္စာ : ေအာင္ဓမၼရိပ္သာလမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ -ေျမဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ေျမမ်က္ႏွာအေနအထား : RCခင္း၊ အုတ္တံတုိင္းခတ္၊ ေရမီး -ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ : ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Rent

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိူင္​ကန္​လမ္​း 60×60 ဂို​ေထာင္​
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၀၀ေပ × ၇၀ေပ ၊ ေျမကြက္

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 65 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိပ္စာ ဘုရင့္ေနာင္ သီရိမဂၤလာေစ်းအနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ေျမကြက္ဖဲြ႕စည္းမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္းအရာ (100×70)ႏွစ္ ၆၀ဂရမ္ေျမကြက္ ေျမကြက္တည္ရိွပုံ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** 7000sqft, လႈိင္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
* 70×100 , ေျမကြက္ * ေစ်းႏႈန္း - သိန္း 60 (ညွိႏႈိငး္) * * ေရ၊ မီး * လုပ္ငန္းသင့္ * သြားလာေရး လမး္ပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ * ၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာမ်ားအတြင္းသုိ႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာသြားလာႏုိင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(ေပ၇၀×ေပ၁၀၀) ေျမကြက္

 လိႈင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိပ္စာ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ျခံဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ အုတ္ခတ္ၿပီး၊ ေရ / မီးပါ၊ ေပ၇၀×ေပ၁၀၀။ ျခံတည္ရွိပံု သြားလာရန္လြယ္ကူ ေဈးနီးေက်ာင္းနီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။