အစီအစဥ္ :


လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ေရႊဟသၤာလမ္းလံုးခ်င္းေလးငွားမယ္။

ေရႊဟသၤာလမ္းလံုးခ်င္းေလးငွားမယ္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ျမကန္သာလံုးခ်င္းအိမ္ရာတြင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ျမကန္သာလံုးခ်င္းအိမ္ရာတြင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ျမကန္သာအိမ္ရာတြင္ 2RC ငွါးမည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ျမကန္သာအိမ္ရာတြင္ 2RC ငွါးမည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ေရြွဟသၤာလမ္းတြင္ 1 RC ငွါးရန္ရွိသည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ေရြွဟသၤာလမ္းတြင္ 1 RC ငွါးရန္ရွိသည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ဓမၼရံုလမ္းတြင္ 3½ RC ငွါးမည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ဓမၼရံုလမ္းတြင္ 3½ RC ငွါးမည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ပါရမီလမ္းတြင္ 2RC ငွါးမည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ပါရမီလမ္းတြင္ 2RC ငွါးမည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 7

60 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ျမကန္သာလမ္းအနီးတြင္ 2½ RC ငွါးရန္ရွိသည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ျမကန္သာလမ္းအနီးတြင္ 2½ RC ငွါးရန္ရွိသည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 4

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လွိုင္ျမို့နယ္ လွိုင္ရတနာအိမ္ရာတြင္ 2RC Duplex ငွါးရန္ရွိသည္

လွိုင္ျမို့နယ္ လွိုင္ရတနာအိမ္ရာတြင္ 2RC Duplex ငွါးရန္ရွိသည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမို့နယ္ ပါရမီလမ္းအနီးတြင္ 2RC ငွါးရန္ရွိသည္

လွိုင္ျမို့နယ္ ပါရမီလမ္းအနီးတြင္ 2RC ငွါးရန္ရွိသည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

16 သိန္း (က်ပ္)

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ယုဇနလမ္းတြင္ 2RC ငွါးမည္

လွိုင္ျမိဳ့နယ္ ယုဇနလမ္းတြင္ 2RC ငွါးမည္

လိႈင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

18 သိန္း (က်ပ္)

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္

လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၁၃.၇ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၆ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ သမုိင္းလမ္းဆုံ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက လမ္းမႀကီး သုံးခုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ ျပည္လမ္းမ ၊ ဗဟုိလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီရာမ်ားအသင္းရုံးႏွင့္ MICT Park တုိ႔ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး ရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္ ။ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္ရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သင္တန္းအမ်ားအျပားတက္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ လွည္းတန္းလမ္းဆုံႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး လူေနထူထပ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာ ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာၾကပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္ ။