တိုက္ခန္း ငွါးရန္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

ေယာမင္းႀကီးလမ္းတြင္တုိက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(18x77) 2BR,2AC,ပါေကး 2F ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေယာမင္းၾကီးလမ္းတြင္ (35x50) က ်ယ္ေသာတိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ (35x50) 1BR GF အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၅ေပ×ေပ၆၀ ၊ ပထမထပ္+ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ၊ အဲကြန္း(၃)လံုး ၊ လ်ာထိုးခင္းထား ၊ ၁၅ေပ×ေပ၆၀။ သြားလာရန္လြယ္ကူ ဒဂံု(၁)က်ာင္းအနီး စိတ္ပါဝင္စားပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္​ခန္​းအငွါး

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
#ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေစ်းတန္တိုက္ခန္းအဌား ေယာမင္းႀကီးလမ္း သမၼတ႐ုပ္႐ွင္ရံုနီး (12×55) 2F ထပ္ခိုးပါ (ႏွစ္လႊာ)ရ အခန္း အဲကြန္းပါ အသင့္ေန ျပင္ဆင္ၿပီး. ညိွႏိႈင္းဌားေပးမည္ အေသးစိတ္သိလိုပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၅ေပ×ေပ၅၀ ၊ ၂ထပ္တိုက္ခန္း

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း ၊ ရန္ကုန္တိိုင္း။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ၊ အဲကြန္းပါ ၊ ၁၅ေပ×ေပ၅၀။ သြားလာရန္လြယ္ကူ စိတ္ပါဝင္စားပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္းတြင္ (15x50) က ်ယ္ေသာတိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ (15x50) 1BR,3AC 2F အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၅ေပ×ေပ၅၀ ၊ ပထမထပ္/ဒုတိယထပ္ (ေဟာင္ေကာင္တိုက္ခန္း) ၊ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဗိုလ္ရာညြန္႔အိမ္ယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း ၊ ကၽြန္းလၽွာထိုးခင္း ၊ အဲကြန္း(၃)လံုး ၊ ၁၅ေပ×ေပ၅၀။ သြားလာရန္လြယ္ကူ စိတ္ပါဝင္စားပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္းရွိ ၁၅ေပ × ၅၀ေပ(ပထမထပ္) တိုက္ခန္းငွားမည္

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းအငွား ဒဂုံ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း 15×50 ပထပ္(hk 2လႊာ) Aircon3လုံး အခန္း1ခန္းပါ လၽွားထိုးခင္း ေစ်းႏႈန္းညွိႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္းတြင္(17x60) က ်ယ္ေသာတိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ (17x60) 2BR,AC 3F အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၀ေပ × ၄၀ေပ ၊ ၃ လႊာ တိုက္ခန္း (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

 ဒဂံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေယာမင္းၾကီးလမ္း ၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ မာစတာအိပ္ခန္း - 1 ခနး္ ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခနး္ ၊ အဲကြနး္ - 4 လုံး ၊ ပရိေဘာဂပါ ၊ (20x40) ေပ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူ ၊ ေက်ာင္းနီး ၊ ေဈးနီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရာဇဝင္သမုိင္းေၾကာင္းအမ်ားဆုံးရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္အစ ဒဂုံကဟုပင္ေခၚတြင္ရေလာက္သည္အထိ သမုိင္းတြင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅) ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၁၂ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၊မဟာဝိဇယေစတီေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ၊ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး တုိ႔သည္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္၏ ထပ္တန္းနာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.ထ.က(၁) ၊ အ.ထ.က(၂) ဒဂုံေက်ာင္းမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း နာမည္ႀကီး ေတာ္ဝင္ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးလည္းရွိၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းလည္း ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားထြန္းကားေသာ အထင္ကရေနရာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သံရုံးမ်ား ၊ ဟုိတယ္မ်ား ႏွင့္ သံတမန္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားစြာလည္းတည္ ရွိသည္ ။ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ားလည္းတည္ရွိၿပီး လူသိမ်ား သက္တမ္းရင့္ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္၏သမုိင္းေၾကာင္းအစၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဟုိေရွးယခင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အနီးတည္ရွိခဲ့သည့္ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္လည္း ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အခ်က္အခ်ာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္နက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။