အစီအစဥ္ :


ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ေတာ္ဝင္လမ္းတြင္ (60x140)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေတာ္ဝင္လမ္းတြင္ (60x140)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

$ 15,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(125'x156')အက်ယ္၊ ဒဂံု၊ ျပည္လမ္းမေပၚ 2RC ငွားရန္ရွိ

(125'x156')အက်ယ္၊ ဒဂံု၊ ျပည္လမ္းမေပၚ 2RC ငွားရန္ရွိ

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

$ 14,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္လံုးခ်င္းငွားမည္(70'×120)

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္လံုးခ်င္းငွားမည္(70'×120)

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 4

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္းတြင္ (4800)sqft ရွိ 2RCလံုးခ်င္း ငွားမည္။

ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္းတြင္ (4800)sqft ရွိ 2RCလံုးခ်င္း ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိဓာတ္ေလွခါးပါ6RCအျမန္ငွါးမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ွိဓာတ္ေလွခါးပါ6RCအျမန္ငွါးမည္

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 10
 • 10

$ 45,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္းတြင္ (60x80)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္းတြင္ (60x80)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(90'x180')အက်ယ္၊ ဒဂံု၊ ေတာ္၀င္လမ္း၊ 2RC ငွားရန္ရွိ

(90'x180')အက်ယ္၊ ဒဂံု၊ ေတာ္၀င္လမ္း၊ 2RC ငွားရန္ရွိ

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

99 သိန္း (က်ပ္)

ေတာ္၀င္လမ္းတြင္ (60x140)sqft အက်ယ္ရွိ္ေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ေတာ္၀င္လမ္းတြင္ (60x140)sqft အက်ယ္ရွိ္ေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 6

$ 15,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္းတြင္ (60x80)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္းတြင္ (60x80)sqft အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရာဇဝင္သမုိင္းေၾကာင္းအမ်ားဆုံးရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္အစ ဒဂုံကဟုပင္ေခၚတြင္ရေလာက္သည္အထိ သမုိင္းတြင္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅) ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၁၂ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၊မဟာဝိဇယေစတီေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ၊ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး တုိ႔သည္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္၏ ထပ္တန္းနာမည္ႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.ထ.က(၁) ၊ အ.ထ.က(၂) ဒဂုံေက်ာင္းမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း နာမည္ႀကီး ေတာ္ဝင္ေစ်းဝယ္စင္တာႀကီးလည္းရွိၿပီး သီတဂူဆရာေတာ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းလည္း ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ စည္ကားထြန္းကားေသာ အထင္ကရေနရာေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သံရုံးမ်ား ၊ ဟုိတယ္မ်ား ႏွင့္ သံတမန္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားစြာလည္းတည္ ရွိသည္ ။ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ားလည္းတည္ရွိၿပီး လူသိမ်ား သက္တမ္းရင့္ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္၏သမုိင္းေၾကာင္းအစၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဟုိေရွးယခင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အနီးတည္ရွိခဲ့သည့္ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္လည္း ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အခ်က္အခ်ာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္နက္သည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။