အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 1

5 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

9 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိ႕နယ္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုငွားမည္။

မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိ႕နယ္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုငွားမည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားမည္။

မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားမည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

၃ထပ္ 1 ယူနစ္ တိုက္ခန္းငွားမည္

၃ထပ္ 1 ယူနစ္ တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 3
 • 0

14 သိန္း (က်ပ္)

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ RC-4ထပ္ အသစ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ RC-4ထပ္ အသစ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

တုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

တုိက္ခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1 သိန္း (က်ပ္)

အဆင္​့ျမင္​့ျပင္​ဆင္​ၿပီးတိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

အဆင္​့ျမင္​့ျပင္​ဆင္​ၿပီးတိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 4

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

တိုက္​ခန္​းငွါးမည္​

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)