မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ေရႊန႕ံသာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ေနျပည္ေတာ္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

0.60 သိန္း (က်ပ္)

35=80-81ျကားေျမာက္လည့္10'-25'

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

ေနျပည္ေတာ္၊ေရႊန႕ံသာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္

ေနျပည္ေတာ္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

0.60 သိန္း (က်ပ္)

For Rent

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

4 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းဌားရန္ရိွသည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)