အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

ငွါးမည္

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.20 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ တိုက္ခန္း

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

34&-70လမ္းနား

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

26လမ္းတင္78လမ္းတအိမ္ေက်ာ္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

34&71လမ္းနိး။လမ္းသြယ္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3.80 သိန္း (က်ပ္)

နဝရတ္အိမ္ယာတိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

26&78လမ္းနိး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

တတိယထပ္ အငွါးေလး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.30 သိန္း (က်ပ္)

နွစ္လႊာ အငွါးေလး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.50 သိန္း (က်ပ္)

4 လႊာ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.20 သိန္း (က်ပ္)