အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

ျမရည္နႏၵာအိမ္ယာအတြင္းတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ ဌားရန္ရွိပါတယ္ရွင္။

ျမရည္နႏၵာအိမ္ယာအတြင္းတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ ဌားရန္ရွိပါတယ္ရွင္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

150,000 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (20'x50') ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္း

ေပအက်ယ္ (20'x50') ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္း

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

3 သိန္း (က်ပ္)

ျမဥြဴလမ္​း၊၅၉လမ္​း၊အနိး၊ပထပ္​​ေနာက္​လွ႔ဲ

ျမဥြဴလမ္​း၊၅၉လမ္​း၊အနိး၊ပထပ္​​ေနာက္​လွ႔ဲ

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

180,000 သိန္း (က်ပ္)

ျမရည္နႏၵာ တုိက္ခန္း ငွားမည္။

ျမရည္နႏၵာ တုိက္ခန္း ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

ျပင္ဆင္ၿပီး ပထမထပ္ တုိက္ခန္း ငွားမည္။

ျပင္ဆင္ၿပီး ပထမထပ္ တုိက္ခန္း ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ တတိယထပ္ တုိက္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ တတိယထပ္ တုိက္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

0.90 သိန္း (က်ပ္)

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ပထမထပ္ ေထာင့္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ပထမထပ္ ေထာင့္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ေျမညီထပ္ ေထာင့္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ ေျမညီထပ္ ေထာင့္ခန္း (၆)လခ်ဳပ္ ငွားမည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕သစ္​တြင္​တိုက္​ခန္​းငွားရန္​ရိွသည္​

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕သစ္​တြင္​တိုက္​ခန္​းငွားရန္​ရိွသည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)