အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

၁၅ေပ×၆၀ေပ၊ ၅ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

30 သိန္း (က်ပ္)

ဒုတိယထပ္လူမ်ားမရ18'-30'-ေပ

ဒုတိယထပ္လူမ်ားမရ18'-30'-ေပ

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 1

6 သိန္း (က်ပ္)

၁၈ေပ×၄၅ေပ၊ ဒုတိယထပ္ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျပီး)

၁၈ေပ×၄၅ေပ၊ ဒုတိယထပ္ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျပီး)

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3.50 သိန္း (က်ပ္)

၁၈ေပ×၅၈ေပ၊ ပထမထပ္ (မျပင္ဆင္ရေသး)

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ဓာတ္​​ေလွကားပါ၂လႊာ၂၀း၆၀​ေပ​ေတာင္​လွည္​့

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

5 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.50 သိန္း (က်ပ္)