အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

မႏၱေလး ၈၂ x ၈၃ ၾကား၊ ၂၆လမ္းမေပၚတြင္ ၄ထပ္တိုက္၁လုံး ငွားရန္ရိွသည္။

မႏၱေလး ၈၂ x ၈၃ ၾကား၊ ၂၆လမ္းမေပၚတြင္ ၄ထပ္တိုက္၁လုံး ငွားရန္ရိွသည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
ျမရည္​နနၵာ တန္​ဖုိးမ်ွတ တုိက္​ခန္​း အငွါး 150000 အနည္​းဆုံး 6 လခ်ဳပ္​ပါ

ျမရည္​နနၵာ တန္​ဖုိးမ်ွတ တုိက္​ခန္​း အငွါး 150000 အနည္​းဆုံး 6 လခ်ဳပ္​ပါ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.50 သိန္း (က်ပ္)

မိန္းအနီး လမ္းအတင္ တိုက္ခန္း အငွါး

မိန္းအနီး လမ္းအတင္ တိုက္ခန္း အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

မိန္းအနီး လမ္းအတင္ တိုက္ခန္းမ်ား ငွါးမည္

မိန္းအနီး လမ္းအတင္ တိုက္ခန္းမ်ား ငွါးမည္

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

မိန္းအနီး၊လမ္းအတင္တိုက္သစ္မ်ား၊အငွါး

မိန္းအနီး၊လမ္းအတင္တိုက္သစ္မ်ား၊အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

မနၱေလးၿမိဳ႕ထဲ ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္းအငွါး

မနၱေလးၿမိဳ႕ထဲ ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္းအငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

68 လမ္း၊35 လမ္းအနီး၊ေပ (17&60) /ပထမထပ္ အငွါး

68 လမ္း၊35 လမ္းအနီး၊ေပ (17&60) /ပထမထပ္ အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

ေပ (18 & 55)အက်ယ္၊ မိန္းအနီးတိုက္ခန္း အငွါး(6လႊာ)

ေပ (18 & 55)အက်ယ္၊ မိန္းအနီးတိုက္ခန္း အငွါး(6လႊာ)

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

ေပ (18 & 55)အက်ယ္၊ မိန္းအနီးတိုက္ခန္း အငွါး(7 လႊာ)

ေပ (18 & 55)အက်ယ္၊ မိန္းအနီးတိုက္ခန္း အငွါး(7 လႊာ)

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ေပ(15&35)ႏွစ္ထပ္၊ေက်ာက္ဝိုင္းအနီး၊အငွါး

ေပ(15&35)ႏွစ္ထပ္၊ေက်ာက္ဝိုင္းအနီး၊အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)