အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

🙏🙏🙏#မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 🏢🏢 မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်းမှ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

0.90 သိန္း (က်ပ္)

🙏🙏🙏#မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 🏢🏢 မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်းမှ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

0.90 သိန္း (က်ပ္)

🙏🙏🙏#မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 🏢🏢 မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်းမှ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

0.90 သိန္း (က်ပ္)

🙏🙏🙏#မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 🏢🏢 မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်းမှ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

1 သိန္း (က်ပ္)

🙏🙏🙏#မင်္ဂလာပါ🙏🙏🙏 🏢🏢 မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်းမှ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)

ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.30 သိန္း (က်ပ္)

တတိယ ထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.20 သိန္း (က်ပ္)

စတုတၳထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.10 သိန္း (က်ပ္)

ပဥၶထပ္တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1 သိန္း (က်ပ္)