မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

1.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

150,000 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

တိုက္​ခန္​းငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

4 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 3
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

လမ္း(၃၀)လမ္းမႀကီးအနီး တိုက္ခန္း ငွားမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)