အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္း/facilities အျပည့္စံုပါ အငွါးေလး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 2
  • 1

9.10 သိန္း (က်ပ္)

ပထမထပ္ တိုက္ခန္း အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 1

3.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း ပထမထပ္ အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 0
  • 0

5 သိန္း (က်ပ္)