အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

12 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

18 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

22 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (20'x40') Hall Rc-4ထပ္တိုက္

ေပအက်ယ္ (20'x40') Hall Rc-4ထပ္တိုက္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

နံကပ္၂ထပ္ သူနာျပုတကၠသိုလ္ အနီး တလ၆သိန္း အငွား

နံကပ္၂ထပ္ သူနာျပုတကၠသိုလ္ အနီး တလ၆သိန္း အငွား

ျပည္ႀကီးတံခြန္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (20'x60') Rc-2ထပ္တိုက္သန့္သန့္ေလး

ေပအက်ယ္ (20'x60') Rc-2ထပ္တိုက္သန့္သန့္ေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

Rc2 ထပ္တိုက္ အိပ္ခန္း ၃ခန္းပါ သူနာျပုတကၠသိုလ္အနီး

Rc2 ထပ္တိုက္ အိပ္ခန္း ၃ခန္းပါ သူနာျပုတကၠသိုလ္အနီး

ျပည္ႀကီးတံခြန္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)