အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

လံူးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

လံူးခ်င္​းတိုက္​ငွါးမည္​

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 4

18 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ RC2ထပ္ ငွားမည္။

မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ RC2ထပ္ ငွားမည္။

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

8 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ RC4ထပ္ငွားမည္။

မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ RC4ထပ္ငွားမည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ RC3ထပ္ငွားမည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ RC3ထပ္ငွားမည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

25 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေနရာေကာင္း အေဆာက္အဦးေကာင္း RC3ထပ္ငွားမည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေနရာေကာင္း အေဆာက္အဦးေကာင္း RC3ထပ္ငွားမည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

35 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေနရာေကာင္းငွားမည္။

မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေနရာေကာင္းငွားမည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 2

12 သိန္း (က်ပ္)