အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ငွါးမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

1.30 သိန္း (က်ပ္)

၈၁ လမ္း ၃၇ လမ္း အနီး လူေနသီးသန့္ အငွား တလ ၃ သိန္း

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

3 သိန္း (က်ပ္)

68 လမ္း41 အနီး 7 သိန္း

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

7 သိန္း (က်ပ္)

တစ္ႏွစ္ခ်ဳပ္/ အငွါးေလး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

RC-2 ထပ္ခြဲ အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

(1 သိန္း 2 ေသာင္း) အငွါးေလး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)

အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

4.50 သိန္း (က်ပ္)