အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

ငွားရန္

ငွားရန္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ငွားမည္

ငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွားမည္ အျမန္

ငွားမည္ အျမန္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

(23'x70')အက ်ယ္၊ မႏ ၱေလး၊ (84)လမ္းမေပၚ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေကာင္း၊ 3½RC, ငွားရန္ရွိ

(23'x70')အက ်ယ္၊ မႏ ၱေလး၊ (84)လမ္းမေပၚ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေကာင္း၊ 3½RC, ငွားရန္ရွိ

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

15 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

8.50 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 5

20 သိန္း (က်ပ္)