မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ပုသိမ္ႀကီး | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

3 သိန္း (က်ပ္)

၅ ထပ္တိုက္ လုံးခ်င္းအိမ္ (အသင္ေ့နထိုင္နုိင္)

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းတိုက္အသစ္ျခံက်ယ္တိုက္ေကာင္းရပ္ကြက္ေကာင္းငွားမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ဥတၱရသီရိ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

3 သိန္း (က်ပ္)

ႏွစ္ထပ္နံကပ္တိုက္ 20'*40'

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

၄၀း၄၁ၾကား၆၃း၆၄ၾကားတမာလမ္​းသြယ္​

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

20 သိန္း (က်ပ္)

For Rent

ျပင္ဦးလြင္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

70 သိန္း (က်ပ္)

ဇမၼူသီရိ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

1.50 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းတိုက္ငွါးမည္

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 4

0.70 သိန္း (က်ပ္)