အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ငွါးမည္ တိုက္သန္႔ေလး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ေစ်းတန္ေလးပါ အလံုးသန္႔

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ လူေနဆိုင္ဖြင့္ေကာင္း

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ေစ်းတန္ေလးပါ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပ45 ပတ္လည္အက်ယ္/ ပ်ဥ္ေထာင္ႏွစ္ထပ္ အငွါး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

RC-2 ခြဲ အငွါးေလး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

ေပ45 ပတ္လည္အက်ယ္/ ပ်ဥ္ေထာင္ႏွစ္ထပ္ အငွါး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းနံကပ္တိုက္ အငွါးေလး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္း အငွါးေလးမ်ား

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

3 သိန္း (က်ပ္)