အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 2,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အသင့္ေနနိုင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ဌားရန္ရွိသည္။

အသင့္ေနနိုင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ဌားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Luxury Apartments in Mandalay

Luxury Apartments in Mandalay

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)