အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

63 Condo. / ပစၥည္းစံု အငွါး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

63 Condo. / ပစၥည္းစံု အငွါး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

43 Tower/ အငွါးေလး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ကြန္ဒို ၆လႊာ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

7.20 သိန္း (က်ပ္)

Condo

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13 သိန္း (က်ပ္)

Condo တိုက္ခန္း အငွါး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

Condo တိုက္ခန္း အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

တတိယထပ္ အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

5.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ကြန္ဒို ၆လႊာ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

7.20 သိန္း (က်ပ္)