အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 4

15 သိန္း (က်ပ္)

၄၀ေပ×၄၀ေပ၊ ၇ လႊာ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

၄၀ေပ×၄၀ေပ၊ ၇ လႊာ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 2

5 သိန္း (က်ပ္)