အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

ကြန္ဒို တိုက္ခန္း ငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

6.50 သိန္း (က်ပ္)

ျမို့ထဲ

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ျမို့ဂုဏ္ေရာင္ရုံအနီးဝင္းအတြင္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွါးမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕ရိွ ကြန္​ဒိုတိုက္​ခန္​းအသစ္​မ်ား ငွားမည္​

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

9 သိန္း (က်ပ္)