အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

ငွါးမည္ ကြန္ဒို ၆လႊာ

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

7.20 သိန္း (က်ပ္)

Condo အငွါး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

12 သိန္း (က်ပ္)

Condo အငွါးေလး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို အငွါးေလး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

Mingalar Codominium

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

21 သိန္း (က်ပ္)

Condo တိုက္ခန္းသန္႔ အငွါးေလး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

Condo တိုက္ခန္း အငွါးေလးပါ

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

Sky Villa Condo အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒို ပစၥည္းစံု အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

7.50 သိန္း (က်ပ္)

Sky Villa Condo အငွါးေလး

ေအာင္ေျမသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)