အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒို ငွားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

Full House Real Estate Agency Mandalay မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

14 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ကြန္ဒိုငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 2,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အသင့္ေနနိုင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ဌားရန္ရွိသည္။

အသင့္ေနနိုင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ဌားရန္ရွိသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)