အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

Luxury Apartments in Mandalay

Luxury Apartments in Mandalay

ခ်မ္းျမသာစည္|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 5

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

မဟာေအာင္ေျမ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားမည္။

မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားမည္။

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

5.50 သိန္း (က်ပ္)

27x28x81​ေပၚ​ေရ႕ွလွည္​့​ေျမညီတိုက္​သစ္​

27x28x81​ေပၚ​ေရ႕ွလွည္​့​ေျမညီတိုက္​သစ္​

ခ်မ္းေအးသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းငွားမည္

တိုက္ခန္းငွားမည္

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

16x81အနီးမာစတာဘတ္​room၃ခန္​းပါ

16x81အနီးမာစတာဘတ္​room၃ခန္​းပါ

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

8 သိန္း (က်ပ္)

22x81အနီးမာစတာဘတ္​႐ြနး္​၃ခန္​း

22x81အနီးမာစတာဘတ္​႐ြနး္​၃ခန္​း

ေအာင္ေျမသာဇံ|မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)