အစီအစဥ္ :


မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ဆိုင္ခန္း အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

ေပ(60x100)/ကုမၸဏီရံုးခန္း အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

37 သိန္း (က်ပ္)

Restaurants /Beer shop/office /ဖြင့္ရန္ အဆင္ေျပေသာေနရာေလး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ လူေနဆိုင္ခန္း

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

မိန္းလမ္းမႀကီးအတင္ အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိမ္အငွား

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

မိန္းထဲ အငွား

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္း အငွား

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

လူေနဆိုင္ဖြင့္အငွါး

ျပည္ႀကီးတံခြန္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

တစ္ထပ္အိမ္ ပါ အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

11 သိန္း (က်ပ္)