တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

တိုက္ခန္း အျမန္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ၁၅ ေပ x ေပ ၆၀

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 315 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိ္ုလ္တေထာင္တြင္တည္ရွိသည္။ ဗိ္ုလ္တေထာင္ဘုရား ၊ ဧရာဝတီဘဏ္ ၊ တကၠသိုလ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္ မီးမွန္ ေရမွန္သည္ အမွတ္ ၂၇ အခန္း ၁၁ ဗိုလ္တေထာင္လမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္လမ္းသြယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 680 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္လမ္းသြယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x50') 4F, 2BR, ပါေကးခင္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗိုလ္​က​ေလး​ေစ်းလမ္​းတြင္​တိုက္​ခန္​း​ေရာင္​းရန္​႐ွိပါသည္​။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,600 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္​တစ္​​ေထာင္​ၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ (25×60) 2F ႐ိုး႐ိုးအိပ္​ခန္​း(2)ခန္​း,အဲးယားကြန္​း(3)လံုး,F.F,ပါ​ေကးခင္​းထား​ေသာတိုက္​ခန္​း​ေရာင္​းရန္​႐ွိပါသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(25'x50')အက်ယ္ ဗိုလ္တေထာင္၊(42)လမ္းပထမထပ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
(42)လမ္း၊ပထမထပ္၊(25'x50') Hall,2AC,ကၽြန္းပါေကးခင္း၊ျပင္ဆင္ၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္၊၀ယ္ယူျပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအားျပန္ငွားရန္အထူသင့္ေလ်ာ္ စိတ္၀င္စားမႈရွိပါက Land and Houses Co.,Ltd...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ႕နယ္,၄၆လမ္း(18×55)1F,Hall,တုိက္သန္႔

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း အက်ယ္အ၀န္း (18×55) ေပ၊ 1F, Hall, ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ တုိက္သန္႔
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိနယ္,၄၂လမ္း(13×50)4F,1BR,ျပင္ဆင္ထား

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗုိလ္တေထာင္ျမဳိ႕နယ္,၄၂လမ္း(13×50)4F,1BR,ျပင္ဆင္ထား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (16.5 x 50) 4F ရိုးရိုးအိိပ္ခန္္း(၂)ခန္း၊ ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ ၄၇လမ္း

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,300 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 x 60) GF Hall, RCခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္ ၄၄လမ္း

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (12.5 x 50) GF Hall, RCခငး္၊ ထပ္ခိုး၊ တစ္စိတ္တစ္ပို္ငး္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဘိုကေလးေစ်းေအာက္လမ္း ရွိတိုက္သစ္အခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,850 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဘိုကေလးေစ်းေအာက္လမ္း တိုက္သစ္ (25'×60')2F,2BR ပစၥည္းစံုပါ အသင့္ေန အခန္းက်ယ ္ေရာင္းရန္/ငွားရန္ရွိပါသည္။ ငွားရန္ 7 သိန္း ေရာင္းရန္ 1850 သိန္း ညႇိႏွိုင္းႏိုင္ 0951 88025 0979 8464726 0979 8892235 0979 6281915 ေက်းဇူးျပဳ႕၍...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ

 ဗိုလ္တေထာင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 950 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (16.5 x 50) 4F ရိုးရိုးအိပ္ခနး္(၂)ခန္း၊ ပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရုိင္တြင္တည္ရွိသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၂.၄ ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ဆံေတာ္ရွင္ဗုိလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ကုိအစြဲဲျပဳၿပီး ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ဟု ေရွးယခင္ကေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာမူ ေစတီေတာ္ကုိတည္သည့္အခါ ဆံေတာ္ကုိ ဗုိလ္ေျခတစ္ေထာင္တုိ႔ျဖင့္ ႀကဳိဆုိခဲ့ေသာအရပ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္တေထာင္ေစတီဟု အမည္တြင္ခဲဲ့သည္ ။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၅) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေရွပုိင္းခရုိင္၏အဓိက ေဆရုံႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံ (၃) ရုံ ၊ ကုိယ္ပုိင္ ေဆးရုံ (၃) ရုံလည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိက္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သလုိ ျမန္မာ့ေရးေၾကာင္းကုန္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤရုံးအေျခစုိက္ရာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက အကြက္က်က်တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ကုိလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာတည္ရွိသည္ ။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေဆာက္အဦးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားကုိ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားရုံး(ယခင္ အတြင္းဝန္ရုံး) တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အျခားသမုိင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ယခုလက္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.မ.က (၂) ၊ အ.မ.က (၄) ၊ အ.မ.က(၆) ႏွင့္ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ စီရင္ဘပ္တစ္ ခရစ္ယာဥ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ၊ ျမန္မာျပည္တြင္း အႀကီးဆုံး ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ စိန္႔ေမရီဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ၿဗီတိသွ်ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ားျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားဟာ လည္း ယေန႔တုိင္ မပ်က္စီးပဲ သက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။