အစီအစဥ္ :


ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

22 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ အင္းယားလမ္းသြယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ အင္းယားလမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 7

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သံလြင္လမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ သံလြင္လမ္း

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

RH15-001630, ျပည္လမ္းမေမးတင္ Kamaryut Tsp တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

RH15-001630, ျပည္လမ္းမေမးတင္ Kamaryut Tsp တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 10

$ 17,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (6600) (2)ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

စတုရန္းေပအက်ယ္ (6600) (2)ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေအာင္ေျမသာစည္လမ္း အက်ယ္ (40'x72') ေပ ၂ထပ္လံုးခ်င္းငွါးမည္

ေအာင္ေျမသာစည္လမ္း အက်ယ္ (40'x72') ေပ ၂ထပ္လံုးခ်င္းငွါးမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

23 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ ရိုးမရိပ္သာရွိ ၂ထပ္အုတ္ညွပ္တုိက္ငွါးရန္ရွိသည္

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ ရိုးမရိပ္သာရွိ ၂ထပ္အုတ္ညွပ္တုိက္ငွါးရန္ရွိသည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

24 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ အင္းယားလမ္းတြင္ လံုးခ်င္း ၃ထပ္ငွါးမည္

ကမာရြတ္ျမို့နယ္ အင္းယားလမ္းတြင္ လံုးခ်င္း ၃ထပ္ငွါးမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 8

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သံလြင္လမ္းတြင္ (100x100)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC+2½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သံလြင္လမ္းတြင္ (100x100)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC+2½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

$ 8,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အင္းယားလမ္းတြင္ (45x167)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အင္းယားလမ္းတြင္ (45x167)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

$ 7,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္၏ ေျမာက္အလယ္ပုိင္းတြင္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ၆.၂ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္းယားကန္ ၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၂) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္လမ္းမႀကီးျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္က တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႀကီး တည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႀကီးသည္ ယခင္က ကာလေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ေဆာင္အပါအဝင္ ျပန္လည္သက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသုိလ္ ၊ တီတီစီ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၊ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဆင္မလိုက္ေစ်း ၊ ဂ်န္းရွင္းစကြဲစင္တာ ႏွင့္ ဗေလဇုန္စတုိး ၊ လွည္းတန္းစင္တာ အစရွိသည့္ မွတ္သားရလြယ္ကူ ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကမာရြတ္ရွိ လွည္းတန္း လမ္းဆုံသည္လည္း ၂၄ နာရီနီးပါး အလြန္စည္းကားေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖရန္အတြက္ အင္းယားကန္ေဘာင္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနထူထပ္ၿပီး အထင္ကအရ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၊ တုိက္ခန္းမ်ား ေပါမ်ားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ စည္ကားေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။