အစီအစဥ္ :


ျမန္မာျပည္ရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ဆိုင္ခန္းငွားရန္

ဆိုင္ခန္းငွားရန္

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ခန္းက်ယ္ငွားရန္ရွိသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္ခန္းက်ယ္ငွားရန္ရွိသည္

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 12,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္လူစည္ကားေသာ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ေျမညီႏွင့္ပထမထပ္အခန္းငွားမည္။

ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္လူစည္ကားေသာ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ေျမညီႏွင့္ပထမထပ္အခန္းငွားမည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

Code-8452/ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

Code-8452/ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚတြင္ ဆိုင္ခန္းငွားရန္ ရွိပါသည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

Code-8438/ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ ဆို္င္ခန္းက်ယ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

Code-8438/ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမေပၚတြင္ ဆို္င္ခန္းက်ယ္ ငွားရန္ရွိပါသည္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

ဆိုင္ခန္းငွားရန

ဆိုင္ခန္းငွားရန

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

တည္ေနရာေဒသျဖင့္ ရွာေဖြရန္