အစီအစဥ္ :


ျမန္မာျပည္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာ Garden Home

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာ Garden Home

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

$ 5,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေအာင္ရတနာအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေအာင္ရတနာအိမ္ရာတြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

18 သိန္း (က်ပ္)

ျခံအက်ယ္ (42'x95') ေပ ကမာျကည္လမ္းမေပါ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

ျခံအက်ယ္ (42'x95') ေပ ကမာျကည္လမ္းမေပါ္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

15 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မစိုးရိမ္လမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မစိုးရိမ္လမ္း

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

11 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေပၚဆန္းေမြးလမ္းအနီး လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေပၚဆန္းေမြးလမ္းအနီး လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ကမာျကည္လမ္းတြင္ ၈ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

ကမာျကည္လမ္းတြင္ ၈ထပ္ခြဲ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမတြင္ Shop House 3 RC ငွါးရန္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမတြင္ Shop House 3 RC ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 7

35 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာလမ္းသြယ္ ၁၀မိုင္

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာလမ္းသြယ္ ၁၀မိုင္

အင္းစိန္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ျမယမံုအိမ္ရာတြင္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ျမယမံုအိမ္ရာတြင္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

7 သိန္း (က်ပ္)

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ျပည္ေထာင္စုရိ္ပ္မြန္တြင္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကြ်န္းျမို့နယ္ ျပည္ေထာင္စုရိ္ပ္မြန္တြင္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

တည္ေနရာေဒသျဖင့္ ရွာေဖြရန္