အစီအစဥ္ :


ျမန္မာျပည္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

လုံးခ်င္းငွားမည္

လုံးခ်င္းငွားမည္

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

20 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

5 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္ဌားမည္

လံုးခ်င္ဌားမည္

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပ85×135/2RC

ေပ85×135/2RC

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)

(၆၉၇၅) စတုရန္းေပ၊ RC 2 + RC 2

(၆၉၇၅) စတုရန္းေပ၊ RC 2 + RC 2

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 10

$ 5,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မာလာလမ္း

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ မာလာလမ္း

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိမ္႕ျငိမ္လမ္းသြယ္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ စံရိမ္႕ျငိမ္လမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာလမ္းသြယ္

လံုးခ်ငး္အိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမကန္သာလမ္းသြယ္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

တည္ေနရာေဒသျဖင့္ ရွာေဖြရန္