ျပိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
1146 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ျပိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း

ဗဟုသုတ | Posted by ေရႊစင္ဝင္း (iMyanmarHouse.com)

### Zawgyi Version ###

ဧၿပီ (၁၉) ရက္ေန႔မွေမလ (၂၀) ရက္ေန႔အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားကို ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus ) ဟု သတ္မွတ္သည္။

စိုးမိုးၿဂိဳဟ္ - ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ (Venus)

ဓာတ္သဘာဝ - ပထဝီေျမႀကီး (Earth)

ဓာတ္ဖို၊ မ သဘာဝ - ဓာတ္မ

စိုးမိုးဂဏန္း - ၆

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ စိတ္ရွည္သူ၊အလုပ္ႀကိဳးစားသူ ၊ေခါင္းမာအေလွ်ာ႔မေပးတတ္သူ၊ပိုင္စိုးပိုင္နင္းဆန္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Relationship တစ္ခုမွာ အဓိကက်သည့္ အရာတစ္ခု Taurus တို႔ထံတြင္ ရွိသည္။

ယင္းမွာ သစၥာတရား ျဖစ္၏။

လူတစ္ေယာက္ကို ယံုၾကည္မိပါက ထိုသူကိုသာ တစ္သက္လံုး ထာ၀ရသစၥာရွိၾကမည့္သူမ်ိဳးပင္။

အကယ္၍ သူ၏ ယံုၾကည္္မႈကို သင္္က ဖ်က္စီးခဲ့သည္ဆိုပါက..?

သင္ ကံေကာင္းပါသည္။ သူတို႔က တုံျပန္လက္စားေခ်တာမ်ိဳးမလုပ္ပဲ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သင့္လုပ္ရပ္အျပဳအမႈကိုကား သူတို႔ ႏွလံုးသားထဲတြင္ တစ္သက္လံုး မွတ္ထားၾကမည္ ျဖစ္၏။

ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မေမ့ႏိုင္ဆိုသူမ်ဳိး (forgive, but don’t forget) ျဖစ္ၾကသည္။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ၿပိႆ၏ ရာသီခြင္ျဖစ္သည္။ လက္တင္ဘာသာျဖင့္ ႏြားသိုးျဖစ္သည္။ ရာသီ (၁၂) ပါးအနက္ ဒုတိယေျမာက္ ရာသီအိမ္ျဖစ္သည္။

ခ်စ္သူထားမည္ဆိုပါက ကန္၊ မကာရ၊ ကရကဋ္ ရာသီဖြားမ်ားႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ၿပိႆရာသီဖြားတို႔သည္ သစၥာႀကီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ခ်င္းနီးစပ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းရန္ အလြန္ခက္လွသည္။

၂၀၂၀ သည္ Taurus တို႔အတြက္ ေရႊမိုးေငြမိုး ရြာသြန္းျဖဳိးမည့္ကာလတစ္ခု ျဖစ္၏။ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၏ ျဂိဳဟ္ေနအရ ယခုကာလသည္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွုင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေနေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္အစတြင္ပင္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ မကာရရာသီတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

ယင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ျဂဳိဟ္ေနျဂိဳဟ္ထားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ျပီး ကံၾကမၼာက မ်က္ႏွာသာေပးေနသည့္အေပၚ အခြင့္အေရး မိမိရရယူျပီး လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပိႆရာသီဖြားတို႔အတြက္ နကၡတ္ရာသီတြက္ခ်က္ရရွိမႈမ်ားအရ ဒုတိယေျမာက္လအထိ ေငြအလံုးအရင္းဝင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

ဤကာလမ်ဳိးတြင္ အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ သင့္ဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား လံုးဝလုပ္စရာ မလိုေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလကို အသံုးျပဳျပီး သင္ျဖစ္ခ်င္သမွ်၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသမွ် အားလံုးကို အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ မတ္လ ၁၀ ရက္အၾကားတြင္မူ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ဆုတ္ယုတ္အားေပ်ာ့လာလ်က္ရွိေနရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အလ်င္စလို မခ်မိရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတိျပဳပါ။

သင္၏ လူေနမႈဟန္ ၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားတြင္ စြန္႔စားျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို မတ္လ ၁၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ျပဳလုပ္ပါ။

အေကာင္းဆံုးကာလအပိုင္းအျခားမွာ ဧျပီလကုန္မွ ဇြန္လကုန္ပိုင္းအထိျဖစ္ျပီး ထိုကာလသည္ ဘ႑ာေရးတိုးပြားမႈမ်ား မ်ားစြာရရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ရာသီႏွင့္ယွဥ္ေနရာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ဂရုထားမႈ နည္းပါးေနသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ျပိႆရာသီဖြားတို႔၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမနကၡတၦေဗဒအရ သင့္အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ စုစုေဆာင္းေဆာင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ ဘ႑ာေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။

(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

Credit: iMyanmarHouse.com

 

### Unicode Version ###

ဧပြီ (၁၉) ရက်နေ့မှမေလ (၂၀) ရက်နေ့အတွင်း မွေးဖွားသူများကို ပြိဿရာသီဖွား (Taurus ) ဟု သတ်မှတ်သည်။

စိုးမိုးဂြိုဟ် - သောကြာဂြိုဟ် (Venus)

ဓာတ်သဘာဝ - ပထဝီမြေကြီး (Earth)

ဓာတ်ဖို၊ မ သဘာဝ - ဓာတ်မ

စိုးမိုးဂဏန်း - ၆

ဤရာသီဖွားများသည် စိတ်ရှည်သူ၊အလုပ်ကြိုးစားသူ ၊ခေါင်းမာအလျှော့မပေးတတ်သူ၊ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဆန်တတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။

Relationship တစ်ခုမှာ အဓိကကျသည့် အရာတစ်ခု Taurus တို့ထံတွင် ရှိသည်။

ယင်းမှာ သစ္စာတရား ဖြစ်၏။

လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်မိပါက ထိုသူကိုသာ တစ်သက်လုံး ထာဝရသစ္စာရှိကြမည့်သူမျိုးပင်။

အကယ်၍ သူ၏ ယုံကြည်မှုကို သင်က ဖျက်စီးခဲ့သည်ဆိုပါက..?

သင် ကံကောင်းပါသည်။ သူတို့က တုံပြန်လက်စားချေတာမျိုးမလုပ်ပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးကြမည် ဖြစ်သည်။

သို့သော် သင့်လုပ်ရပ်အပြုအမှုကိုကား သူတို့ နှလုံးသားထဲတွင် တစ်သက်လုံး မှတ်ထားကြမည် ဖြစ်၏။

ခွင့်လွှတ်နိုင်သော်လည်း မမေ့နိုင်ဆိုသူမျိုး (forgive, but don’t forget) ဖြစ်ကြသည်။

သောကြာဂြိုဟ်သည် ပြိဿ၏ ရာသီခွင်ဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာဖြင့် နွားသိုးဖြစ်သည်။ ရာသီ (၁၂) ပါးအနက် ဒုတိယမြောက် ရာသီအိမ်ဖြစ်သည်။

ချစ်သူထားမည်ဆိုပါက ကန်၊ မကာရ၊ ကရကဋ် ရာသီဖွားများနှင့် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။

အများအားဖြင့် ပြိဿရာသီဖွားတို့သည် သစ္စာကြီးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် စိတ်ချင်းနီးစပ်အောင် ပေါင်းသင်းရန် အလွန်ခက်လှသည်။

၂၀၂၀ သည် Taurus တို့အတွက် ရွှေမိုးငွေမိုး ရွာသွန်းဖြိုးမည့်ကာလတစ်ခု ဖြစ်၏။ ဂုဏ်ယူပါသည်။

ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်နေအရ ယခုကာလသည် ငွေရေးကြေးရေးနှုင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများအတွက် အလွန်အရေးကြီးနေသော ကာလ ဖြစ်သည်။

နှစ်အစတွင်ပင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် မကာရရာသီတွင် ရပ်တည်နေသည်။

ယင်းမှာ ကောင်းမွန်သော ဂြိုဟ်နေဂြိုဟ်ထားဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်ပြီး ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာပေးနေသည့်အပေါ် အခွင့်အရေး မိမိရရယူပြီး လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများ အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြိဿရာသီဖွားတို့အတွက် နက္ခတ်ရာသီတွက်ချက်ရရှိမှုများအရ ဒုတိယမြောက်လအထိ ငွေအလုံးအရင်းဝင်ခြင်းများ ကြုံရမည်။

ဤကာလမျိုးတွင် အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများ ပြုလုပ်ရာ၌ သင့်ဘက်မှ အလျှော့ပေးခြင်းများ လုံးဝလုပ်စရာ မလိုသော ကာလတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ယခုကဲ့သို့ အလွန်ကောင်းမွန်နေသော အချိန်ကာလကို အသုံးပြုပြီး သင်ဖြစ်ချင်သမျှ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသမျှ အားလုံးကို အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားပါ။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ မတ်လ ၁၀ ရက်အကြားတွင်မူ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် ဆုတ်ယုတ်အားပျော့လာလျက်ရှိနေရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အလျင်စလို မချမိရန် သတိပြုရမည် ဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သော ကိစ္စရပ်များတွင် သတိပြုပါ။

သင်၏ လူနေမှုဟန် ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။

အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များတွင် စွန့်စားခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။

အရေးပါသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို မတ်လ ၁၀ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်ပါ။

အကောင်းဆုံးကာလအပိုင်းအခြားမှာ ဧပြီလကုန်မှ ဇွန်လကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပြီး ထိုကာလသည် ဘဏ္ဍာရေးတိုးပွားမှုများ များစွာရရှိမည့် ကာလဖြစ်သည်။

သောကြာဂြိုဟ်သည် မေထုန်ရာသီနှင့်ယှဉ်နေရာ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သင့်တွင် ဂရုထားမှု နည်းပါးနေသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျှင် ပြိဿရာသီဖွားတို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အိမ်ခြံမြေနက္ခတ္ဆဗေဒအရ သင့်အနေဖြင့် ကြိုတင်၍ စုစုဆောင်းဆောင်းပြုလုပ်ထားခြင်း၊ အသုံးစရိတ်လျှော့ချခြင်းများမရှိခဲ့လျှင် ဘဏ္ဍာရေးမတည်ငြိမ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။

(iMyanmarHouse.com Team မှ ရေးသား ဖော်ပြသည်။)

Credit: iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္
ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္
စားက်က္ေျမကို ဘယ္သူထိန္းသိမ္းသလဲ။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ?
စားက်က္ေျမကို ဘယ္သူထိန္းသိမ္းသလဲ။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ?
သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ဂရန္ေျမကို အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုလွ်င္
သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ဂရန္ေျမကို အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုလွ်င္
၀ယ္ယူထားသည့္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၀ယ္ယူထားသည့္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) မူရင္း ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးသြားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ဆက္လုပ္မလဲ?
ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) မူရင္း ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးသြားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ဆက္လုပ္မလဲ?
အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္တဲ့အခါ အေရးၾကီးဆံုးက ဘယ္သူလဲ…?
အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္တဲ့အခါ အေရးၾကီးဆံုးက ဘယ္သူလဲ…?
အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (သို႔မဟုတ္) သာသနာ့ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုလွ်င္
အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (သို႔မဟုတ္) သာသနာ့ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုလွ်င္
ဒီလုိ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား
ဒီလုိ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား
စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ေရာင္းသူ အိမ္ေျမပုိင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္
စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ေရာင္းသူ အိမ္ေျမပုိင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္
(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း
(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)