ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

Green Lake Condo တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Green Lake Condo - 1MBR, 2BR, Carparking, Swimming Pool, GYM internet, Security staff - 1639 Sqft - အလႊာျမင့္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒို တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒို တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (1825sq/ft) Lift, 2MB, 1BR, 4AC, Car Parquet.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (1250sq/ft) Lift, 1MB,1BR, 4AC, Car Park. အနံ႔စုတ္စက္.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၇၅၀ စတုရန္းေပ၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္ Condo

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
* မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္ Condo * အက်ယ္အ၀န္း (750 sqft) က်ယ္၀နး္သည္။ * မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (1) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (၂) ခန္း၊ အိမ္သာ (၂) ခနး္ ***...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၆၃၉ စတုရန္းေပ၊ Green Lake Condo၊ ၇ လႊာ (အလံုးစံုျပင္ဆင္ၿပီး)

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း / မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔၊ Green Lake Condo အက်ယ္အ၀န္း (1639 sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ 7 Floor မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ 1 kitchen & big hall...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Green Lake condoတြင္ (1639sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (1638sqft) 1MBR,2BR,5AC အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္ (1850sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (1850sqft) 2MBR,1BR,5AC,ပါေကး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

နတ္ေမာက္ကြန္ဒိုတြင္ (22½x85) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (22½x85) 1MBR,1BR,ပါေကး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမတ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ (1250sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (1250sqft) 1MBR,1BR,AC အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကန္ေတာ္ၾကီးတာ၀ါတြင္ (2100sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,600 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (2100sqft) 1MBR,3BR,AC,F.fur အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္Condoတြင္ တုိက္ခနး္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
* 1825 sqft * Master bedrooms 2 * Normal bedroom 1 * Air-cons 6 * Lift * Car parking * ေစ်းႏႈန္း - သိန္း 4000 (ညွိႏႈိင္း) * * ေစ်းႏႈန္း ညွိႏႈိင္းမႈရွိပါသည္။ *
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္ ။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၅.၀၆ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂ ရပ္ကြက္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ဘာသာျခားမ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ၿမဳိ႕တည္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မဂၤလာေတာ္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာ အခ်ဳိ႕ကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သမုိင္းဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား ၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဗလီႀကီးမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ လူသိမ်ား သိမ္ျဖဴတင္းနစ္ကြင္းႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔သည္ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းအမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး စည္းကားၿပီးသြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။