အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

Green Lake Condo တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
Green Lake Condo - 1MBR, 2BR, Carparking, Swimming Pool, GYM internet, Security staff - 1639 Sqft - အလႊာျမင့္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒို တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,800 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒို တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (1825sq/ft) Lift, 2MB, 1BR, 4AC, Car Parquet.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ (1250sq/ft) Lift, 1MB,1BR, 4AC, Car Park. အနံ႔စုတ္စက္.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Sale

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ 25' x 55' 4th Floor Hall Type ပုသိမ္ၫြန္႔ (၄)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ကားရပ္ရန္အဆင္ေျပပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

For Sale

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ 12.5' x 55' 3rd Floor Bed Room (1) ပုသိမ္ၫြန္႔ (၆)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ကားရပ္ရန္အဆင္ေျပပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၅ေပ×၅၀ေပ၊ ပထမထပ္တိုက္ခနး္၊ RC ခင္း

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာ​ေတာင္ၫြွႊန္ၿမိဳ႕နယ္​ ေက်ာင္းလမ္း တြင္ အက်ယ္အ၀န္း (25 X 50) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ ပထမထပ္ တိုက္ခနး္ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၁)ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၇၅၀ စတုရန္းေပ၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္ Condo

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
* မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္ Condo * အက်ယ္အ၀န္း (750 sqft) က်ယ္၀နး္သည္။ * မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (1) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (၂) ခန္း၊ အိမ္သာ (၂) ခနး္ ***...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၃၀ေပ × ၅၀ေပ၊ (1500 Sqft)၊ ပထမထပ္တိုက္ခနး္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,700 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
#မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ #တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းမည္ #သာယာကုန္းရပ္ကြက္ #ယုဇနပလာဇာ #မဂၤလာေစ်း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၆၃၉ စတုရန္းေပ၊ Green Lake Condo၊ ၇ လႊာ (အလံုးစံုျပင္ဆင္ၿပီး)

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,300 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း / မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔၊ Green Lake Condo အက်ယ္အ၀န္း (1639 sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ 7 Floor မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ 1 kitchen & big hall...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၅ေပ×၅၀ေပ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခနး္

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 750 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းေရွ့ ေနရာေကာင္း အက်ယ္အ၀န္း (15×50) ေပက်ယ္၀နး္သည္။ ေျမညီထပ္ ျဖစ္သည္။ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ ေရ၊ မီး အျပည့္အစံုပါ၀င္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Green Lake condoတြင္ (1639sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,700 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ (1638sqft) 1MBR,2BR,5AC အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္ ။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၅.၀၆ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂ ရပ္ကြက္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ဘာသာျခားမ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ၿမဳိ႕တည္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မဂၤလာေတာ္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာ အခ်ဳိ႕ကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သမုိင္းဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား ၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဗလီႀကီးမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ လူသိမ်ား သိမ္ျဖဴတင္းနစ္ကြင္းႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔သည္ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းအမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး စည္းကားၿပီးသြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။