မြန်မာ့ရောင်ခြည် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ
(Myanmar Ray Real Estate Agency)

Featured Agency
Myanmar Ray Real Estate Agency is a privately owned real estate company collaborating with both private and professional investors with a particular interest in Myanmar.
Myanmar Ray team offers over 17 years of real estate experience in property rental, sales and legal services.
At Myanmar Ray Real Estate, you are number one! Whether you are a property owner, tenant, or buyer, we value your time and money. We will provide you with the individual attention and service you deserve. Professionalism and ethical business practices have always been a guiding force in the success of Myanmar Ray.

လိပ်စာ

141/145, 4th Floor, United Tower, Bo Aung Kyaw Road, Kyauktada Township, Yangon

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Myanmar-Ray-Real-Estate-Agency
ဤကုမ္ပဏီ၏ Facebook Link => https://www.facebook.com/myanmarrayagency

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

884

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

239

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

1123