ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ေရာင္းရန္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

၈၀ေပ × ၅၀ေပ၊ (ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ) ေနရာေကာင္းေထာင့္ကြက္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းေမႊးဗဟိုလမ္းႏွင့္ ကြင္းေမႊး(၁)လမ္းေထာင့္ အက်ယ္အ၀န္း (၈၀ေပ × ၅၀ေပ) က်ယ္၀န္းသည္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ ေနရာေကာင္း၊ ေရ/မီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၈၀ေပ × ၅၀ေပ၊ (ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ) ေနရာေကာင္းေထာင့္ကြက္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြင္းေမႊးဗဟိုလမ္းႏွင့္ ကြင္းေမႊး(၁)လမ္းေထာင့္ အက်ယ္အ၀န္း (၈၀ေပ × ၅၀ေပ) က်ယ္၀န္းသည္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေထာင့္ကြက္၊ ေနရာေကာင္း၊ ေရ/မီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၆၀ေပ×၁၀၀ေပ၊ ဘိုးဘြားပိုင္​​ေျမ​၊ (ေရ၊ မီး အျပည့္အစံုပါ၀င္)

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
"အင္​းစိန္​၊ ဘိုကုန္​းမွတ္​တိုင္​အနီး၊ ဘိုးဘြားပိုင္​​ေျမ" ********************************** #For Sale [​ေရာင္​းပါမည္​] (60×100) ​ေပက်ယ္​၀န္​း 6500 သိန္​း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ေနရာေကာင္း ရပ္ကြက္သန္႔ေသာေနရာတြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(63×170)က်ယ္၀န္းျပီး ေျမသီးသန္႔ ျခံခတ္ျပီး ေရမီးစံု ပါ၀င္ကာ ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းႀကီးလမ္းသြယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္း၇န္

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
45×80 ဘုိးဘြားပုိင္ ေျမ 6000L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရ၊ မီး အစံု အုတ္တံတိုင္းခတ္ျပီး အင္းစိန္ျခံ

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလမ္း ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ ဂ်ပန္လမ္းအနီး စ/ ၅၄ ၆၃' * ၁၇၀' စ/ ၅၃ ၃၀' * ၉၆' ေရ၊ မီး အစံု အုတ္တံတိုင္းခတ္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္လမ္းသစ္လမ္းမေပၚတြင္ ေျမ၁ဧကခြဲေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 209,088 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားေသာလမ္းသစ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္၁ဧကခြဲက်ယ္၀န္းေသာေျမလြတ္ေနရာေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား Showroom , KTV ,...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ ျမိဳ႕သစ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20×60)က်ယ္၀န္းျပီး ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္ျပီး ေစ်းႏွုန္းသင့္ေတာ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ ျမိဳ႕သစ္လမ္းက်ယ္ေပၚတြင္ေစ်းႏွုန္းသင့္ေတာ္စြာျဖင့္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,350 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(40×60)က်ယ္၀န္းျပီး လမ္းက်ယ္ ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္ကာ ေနရာေကာင္းပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမေပၚရွိေျမကြက္က်ယ္အား ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(50×155)ေပက်ယ္၀န္းျပီး ဂရန္ေျမကြက္ျဖစ္ကာေနရာေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ လမ္းသစ္လမ္းမေပၚတြင္ ေစ်းႏွုန္းသက္သာစြာျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္။

 အင္းစိန္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(37×108)ေပက်ယ္၀န္းျပီး ေနရာအလြန္ေကာင္းကာ ေစ်းႏွုန္းလည္းသက္သာေသာေျမကြက္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္

အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၃၅ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခု ၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း ရွိသည္ ။ ကုိလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံး စက်င္ေက်ာက္ ဆင္းတုေတာ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသုိလ္ လည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးကုသေရးတကၠသုိလ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊ မႈခင္းစုံစမ္းေရးဌာန ၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕မေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း လူသိမ်ားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ရြာမ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ရွိေသာ ရြာမပရိယၱိ စာသင္တုိက္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္လ်က္ရွိသည္ ။ ကရင္ရုိးရြာပြဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ “ ကုန္း “ အမည္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထင္ရွားေသာ “ ကုန္း (၉) ကုန္း “ ျဖစ္သည့္ ဒညင္းကုန္း ၊ ဘုိကုန္း ၊ ေတာင္သူကုန္း ၊ ရွမ္းကုန္း ၊ ေစ်းကုန္း ၊ ဇီးအုံ႔ကုန္း ၊ နံံ႔သာကုန္း ၊ ေစာ္ဘြာႀကီးကုန္း ႏွင့္ ႀကဳိ႕ကုန္း ဟူ၍ရွိၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္းမ်ား ၊ ေစ်းခန္း ၊ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။