အစီအစဥ္ :


သာေကတျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

သာေကတ,ျမင္ေတာ္သာလမ္းမေပၚတြင္တိုက္ခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

Apartment For Rent

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 2

$ 400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38×54) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

🇱🇹ကမ္းသာယာအိမ္ရာ တိုက္ခန္းအငွားေလးပါ🇱🇹

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

4 သိန္း (က်ပ္)

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38×54) အက်ယ္ရွိတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

To rent ground floor apartment with car parking

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 3

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38x54) ရွိေစ်းတန္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းမ

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

မာန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ (38x54) ရွိေစ်းတန္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 2
 • 4

6.50 သိန္း (က်ပ္)

သာေကတၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ သေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၃.၀၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၉ ခုရရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေလးေက်ာင္းတုိ႔ ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကအားကစားရုံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ သုဝဏၰလူငယ္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းႏွင့္ သုမဏၰမုိးလုံေလလုံ အားကစားကြင္းႀကီး တုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ရွားဆုံးအျဖစ္ Capital စူပါမားကတ္ႀကီးတည္ရွိၿပီး ေတာင္ကုိးရီးယား ကုမၸဏီ ငါးခု၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ ၅၀၀ မဂၢါဝပ္အားရွိသည့္ ဓတ္ေပါင္းဖုိလည္းတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕တည္စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူေနထူထပ္လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္သည္ လူေနုတိုက္ခန္း အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ေပါမ်ားေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။