အစီအစဥ္ :


တာေမြျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

166လမ္းတြင္ အက်ယ္(40x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

166လမ္းတြင္ အက်ယ္(40x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 4

10 သိန္း (က်ပ္)

တရုတ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ အက်ယ္ (46x60) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

တရုတ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ အက်ယ္ (46x60) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 6

15 သိန္း (က်ပ္)

Moemakha St(RH 11-001016),For Rent House & TamweTownship

Moemakha St(RH 11-001016),For Rent House & TamweTownship

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 9

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

147လမ္းတြင္ အက်ယ္ (25x50) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

147လမ္းတြင္ အက်ယ္ (25x50) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

(RH 11-001016),For Rent House,Moemakha Street,TamweTownship

(RH 11-001016),For Rent House,Moemakha Street,TamweTownship

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 7
 • 9

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (90x70) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (90x70) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

80 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

55 သိန္း (က်ပ္)

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (80x90) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (80x90) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

30 သိန္း (က်ပ္)

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (4000sqft) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ (4000sqft) အက ်ယ္ရွိေသာ လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

27 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊ၀ါလမ္းတြင္ အက်ယ္(40x65) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ေရႊ၀ါလမ္းတြင္ အက်ယ္(40x65) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

တာေမြ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

18 သိန္း (က်ပ္)

တာေမြၿမဳိ႕နယ္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၄၄.၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္္သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခင္က ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မႈ လူေန တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ႏွင့္ ကြန္ဒုိအမ်ားအျပားတည္ရွိလာေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ အတူ ယခင္က တာေမြအဝိုင္းေနရာတြင္ ကုန္ေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထူထပ္လြန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္သည္ ေန႔ဖက္ညဖက္ အလြန္စည္ကားၿပီး စားေသာက္ဆုုိင္ တန္းအလြန္မ်ားေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္တြင္း က်ားကြက္သစ္လမ္းမသည္ လူသိမ်ား လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္ ။ တခါတေလ အဆုိပါလမ္းမႀကီးတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔သည္အထိ စည္းကားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ မလြန္ပိတ္စုိ႔ ေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အသြားအလာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္လြန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။