အစီအစဥ္ :


မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္ကြန္ဒိုမ်ား

ေတာင္ၫြန္႔,ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

ေတာင္ၫြန္႔,ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္အခန္းဌားရန္႐ွိပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

16 သိန္း (က်ပ္)

ကန္သာယာကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္

ကန္သာယာကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွါးရန္ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွါးရန္ရွိပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

ကန္သာယာ Residence တြင္( 1480sqft)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ငွားမည္။

ကန္သာယာ Residence တြင္( 1480sqft)ရွိေသာကြန္ဒိုအၿမန္ငွားမည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မဂၤလာေတာင္ညြွွန့္ျမို့နယ္ Stadium View Condo တြင္ကြန္ဒိုငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ညြွွန့္ျမို့နယ္ Stadium View Condo တြင္ကြန္ဒိုငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 1

8 သိန္း (က်ပ္)

မဂၤလာေတာင္ညြွန့္ျမို့နယ္ Shine Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ညြွန့္ျမို့နယ္ Shine Condo တြင္ ကြန္ဒိုငွါးမည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွါးရန္ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွါးရန္ရွိပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

Shine Condo၊ တ/ၫြန္​႔၊ 1500sqft,MB-2,BR-1,Furniture ပါ ငွါးရန္​႐ွိပါသည္​။

Shine Condo၊ တ/ၫြန္​႔၊ 1500sqft,MB-2,BR-1,Furniture ပါ ငွါးရန္​႐ွိပါသည္​။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္ ။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ၊ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၅.၀၆ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂ ရပ္ကြက္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိ ဘာသာျခားမ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္ ။ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ၿမဳိ႕တည္စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မဂၤလာေတာ္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဗိသုကာလက္ရာ အခ်ဳိ႕ကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ သမုိင္းဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းႀကီး တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္း ျဖစ္သည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား ၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ဗလီႀကီးမ်ားလည္းတည္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္လည္း အနီးကပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္သလုိ လူသိမ်ား သိမ္ျဖဴတင္းနစ္ကြင္းႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔သည္ လူေနထူထပ္ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ လူေနတုိက္ခန္းအမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး စည္းကားၿပီးသြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။