အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ တြင္ ဂိုေဒါင္ နွင့္ ရံုးခန္း ငွားမည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 48 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္ >150’x80’ Office >30’x30’ 315 KVA 1sqft >400kyats လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ShweLinBan Inustrial Zone for Rent . (ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္)

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
Location : ShweLinBan Industrial Zone , Hlaing Tha Yar Tsp , Area : Land (1 Arca) ၊ Depot (7200 Sqft) ၊ Type : Land and Depot * 400 KVA , Office တည္ေနရာ - ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ၊ အက်ယ္အဝန္း - ေျမ (၁ ဧက) ၊ ဂို (၇၂၀၀ စတုရန္းေပ) ၊ အမ်ိဳးအစား - ဂိုေဒါင္ + ေျမ * 400...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိူင္သာယာစက္မူ႔ဇုန္ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လႈိင္​သာယာစက္​မူ႔ဇံု(၂) ​ေျမအက်ယ္(၁ဧက)ရွိ, ဂို(22000sqft) 1sqft=450က်ပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိူင္သာယာစက္မူ႔ဇုန္ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္​သာယာစက္​မူ႔ဇုန္​(၄) ​ေျမအက်ယ္(၁.၅ဧက)ရွိ 315KVA(ပါ),office(ပါ) အလုပ္​သမားတန္​းယား(ပါ) ဂိုငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ စက္ရုံ (40'x 60')(3ထပ္) ေရပါ၊ မီ။ Lighting ငွား 1လ 15သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၄၀ေပ × ၁၈၀ေပ ၊ ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 268 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ေျမ (3)ဧက စက္ရံု (140' x 180') Off (20' x 20') မီး 315 KVA ငွား 1လ 1sq ft - 350 ks အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၂၀ေပ × ၂၄၀ေပ ၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 115 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေျမ (5)ဧက စက္ရံု (120' x 240') မီး 315 KVA ငွား 1လ 115သိန္း(1sq ft - 400ks) အေသးစိတ္သိလုိပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမ(၃.၅)ဧက၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္(500 KVA)

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
-လိပ္စာ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ -စက္မႈဇုန္္ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေျမ(၃.၅)ဧက၊ စက္ရံုအက်ယ္(၂၂၀ ေပ x ၄၆၀ ေပ)၊ 500 KVA...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္ ေျမ(2.1)ဧက၊ဂို(160'x280'),OFf(30'x45')2ထပ္ခြဲRc, မီး(315KVA) ငွား(1)လ 200သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ၈၀×ေပ၈၀ေျမကြက္ ၊ FMI အိမ္ယာ

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ FMI အိမ္ယာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ သြားလာရန္လြယ္ကူ စိတ္ပါဝင္စားပါက ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၄၀ေပ × ၈၀ေပ ၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 26 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
လိႈင္သာယာ ၊ ရန္ကုန္ ေျမ (120' x 140') ၊ စက္ရံု (40' x 80') (2RC) ၊ မီး PW အေသးစိတ္သိလိုပါကဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** လႈိင္သာယာ ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 246 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
* ေျမ 82000 sqft * ဂုိေဒါင္ (21000 sqft) * ရုံးခန္းအတြက္ (5600 sqft= RC3)တစ္လုံးပါ * ေရမီး 1000 KVA * 1sqft = 300 က်ပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။