အစီအစဥ္ :


ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ယမံုနာလမ္းတြင္ (12x40) အက်ယ္ရွိေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ယမံုနာလမ္းတြင္ (12x40) အက်ယ္ရွိေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ေဒါပံု လမ္းမတန္း
6 ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္း ဌားမည္

ေဒါပံု လမ္းမတန္း 6 ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္း ဌားမည္

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (50x75) ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (50x75) ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60) ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60) ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ယမံုနာအိမ္ရာတြင္ (50x75) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ယမံုနာအိမ္ရာတြင္ (50x75) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

25 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း ငွါးရန္ရွိသည္ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

တိုက္ခန္း ငွါးရန္ရွိသည္ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1.20 သိန္း (က်ပ္)

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္
စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250) မီနီကြန္ဒို

စတုရန္းေပအက်ယ္ (1250) မီနီကြန္ဒို

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

6.50 သိန္း (က်ပ္)

For Rent Yamone Nar Housing

For Rent Yamone Nar Housing

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

25 သိန္း (က်ပ္)

ေဝဇယႏၱာလမ္းတြင္ (60x60) ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားမည္။

ေဝဇယႏၱာလမ္းတြင္ (60x60) ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

$ 5,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ယမံုနာအိမ္ရာတြင္ (50x75) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ယမံုနာအိမ္ရာတြင္ (50x75) ရွိ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 3

25 သိန္း (က်ပ္)

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။