အစီအစဥ္ :


ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ယမံုနာအိမ္ရာ

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ ယမံုနာအိမ္ရာ

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

35 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မငး္နႏၵာလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ မငး္နႏၵာလမ္း

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(18x60)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(18x60)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(25x50)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(25x50)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(25x50)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္(25x50)အက်ယ္ရွိလုံးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

60 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

25 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းတထပ္ခြဲငွါးမည္12ခြဲ50ေပ

လံုးခ်င္းတထပ္ခြဲငွါးမည္12ခြဲ50ေပ

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္​ခန္​းအငွါး

တိုက္​ခန္​းအငွါး

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

123,456 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

60 သိန္း (က်ပ္)

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။