အစီအစဥ္ :


ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျမာက္ဒဂံု ၃၅ရပ္ကြက္႐ွိ(40'×60')1RCအျမန္ဌားမည္

ေျမာက္ဒဂံု ၃၅ရပ္ကြက္႐ွိ(40'×60')1RCအျမန္ဌားမည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္သုခလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေအာင္သုခလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

6 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ပင္လံုလမ္းမ

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ပင္လံုလမ္းမ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမႏွင္းဆီလမ္း

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ျမႏွင္းဆီလမ္း

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 5

16 သိန္း (က်ပ္)

အသင့္ေနအိမ္ပါၿပီး ျခံက်ယ္က်ယ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္

အသင့္ေနအိမ္ပါၿပီး ျခံက်ယ္က်ယ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

တထပ္တိုက္ငွားမည္ ၄၉ရပ္ကြက္ မႏၲေလးလမ္းအနီး လမ္းမက်ယ္ေပၚ

တထပ္တိုက္ငွားမည္ ၄၉ရပ္ကြက္ မႏၲေလးလမ္းအနီး လမ္းမက်ယ္ေပၚ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

1.80 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံု,၄၁ရပ္ကြက္,ဦးဝိစာရလမ္းသြယ္တြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္ရွိပါသည္။

ေျမာက္ဒဂံု,၄၁ရပ္ကြက္,ဦးဝိစာရလမ္းသြယ္တြင္လံုးခ်င္းအိမ္ဌားရန္ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

3.50 သိန္း (က်ပ္)

သင္းဝင္လမ္းတြင္ (18x54) Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

သင္းဝင္လမ္းတြင္ (18x54) Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 5

8 သိန္း (က်ပ္)

Code-8432/ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

Code-8432/ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမညီတိုက္ခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

14 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၃-ထပ္ လံုးခ်င္း

ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀၊ ၃-ထပ္ လံုးခ်င္း

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၂၆.၂၈ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဒဂုံသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္မ်ား ၊ ေျမလြတ္မ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက တဆင့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္အထိ တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းလည္းတည္ရွိသည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ရွိသည့္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္စုံ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အေဆာင္လည္း အမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ လာေရာက္ေျပးဆြဲသည့္အတြက္ သြားလာရလြယ္ကူ ေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာမည့္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။