အစီအစဥ္ :


ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

သင္းဝင္လမ္းတြင္ (18x54)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

သင္းဝင္လမ္းတြင္ (18x54)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 4
 • 5

8 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံု ျမိဳ႕နယ္၊ (37) ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ငွားရန္ ရွိပါသည္။

ေျမာက္ဒဂံု ျမိဳ႕နယ္၊ (37) ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ငွားရန္ ရွိပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

500,000 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာက္ဒဂံု..၊ ၃၆ ရပ္က ြက္မွာ ဘဏ္ခ်ိတ္၀ယ္နိုင္တဲ႔ တိုက္ခန္းေလးေတ ြ ေရာင္းေပးပါမယ္ေနာ္..။

ေျမာက္ဒဂံု..၊ ၃၆ ရပ္က ြက္မွာ ဘဏ္ခ်ိတ္၀ယ္နိုင္တဲ႔ တိုက္ခန္းေလးေတ ြ ေရာင္းေပးပါမယ္ေနာ္..။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

530 သိန္း (က်ပ္)

စစ္ေတာင္းလမ္းတြင္ (18x50)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

စစ္ေတာင္းလမ္းတြင္ (18x50)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3½RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစက္မႈဇံုတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 5RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစက္မႈဇံုတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 5RC လံုးခ်င္း ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာတြင္ (100x200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

ေတာ္ဝင္အိမ္ရာတြင္ (100x200)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေအာင္ေဘာဂလမ္းသြယ္တြင္ (25x67)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

ေအာင္ေဘာဂလမ္းသြယ္တြင္ (25x67)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RC လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ေအာင္သုခလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေအာင္သုခလမ္းတြင္ (2400)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

8 သိန္း (က်ပ္)

ေပ80×60ေျမကြက္

ေပ80×60ေျမကြက္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​Inya View Condo ငွါးမည္​

ကမာရြတ္​ၿမိဳ႕နယ္​Inya View Condo ငွါးမည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္း ၂၆.၂၈ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္း တုိ႔ ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေျမာက္ဒဂုံသည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ေျမကြက္မ်ား ၊ ေျမလြတ္မ်ား ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက တဆင့္ ဒဂုံတကၠသုိလ္အထိ တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းလည္းတည္ရွိသည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ရွိသည့္အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္စုံ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ အေဆာင္လည္း အမ်ားအျပားတည္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ လာေရာက္ေျပးဆြဲသည့္အတြက္ သြားလာရလြယ္ကူ ေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာမည့္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းေသာ ေျမာက္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။