အစီအစဥ္ :

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိငှါးရန်တိုက်ခန်းများ

အငှား

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

2.70 သိန်း (ကျပ်)

အငှား

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

2.20 သိန်း (ကျပ်)

44 လမ်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

2 သိန်း (ကျပ်)

မြို့တွင်းပထမထပ်တိုက်ခန်းငှါးရန်ရှိသည်။

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

3 သိန်း (ကျပ်)

41လမ်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 0

2.50 သိန်း (ကျပ်)

ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း (15*60) - 1F+ထပ်ခိုးပါ-3 သိန်း

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

3 သိန်း (ကျပ်)

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္တည္ရွိသည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂.၄ ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ downtown ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀ ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တည္ရွိသည္ ။ ဆံေတာ္ရွင္ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္ကိုအစြဲျပဳၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ဟု ေရွးယခင္ကေခၚဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာမူ ေစတီေတာ္ကိုတည္သည့္အခါ ဆံေတာ္ကို ဗိုလ္ေျခတစ္ေထာင္တို႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ေသာအရပ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္တေထာင္ေစတီဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္ ။ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၅) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွပိုင္းခ႐ိုင္၏အဓိက ေဆ႐ုံႀကီးျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ (၃) ႐ုံ ၊ ကိုယ္ပိုင္ ေဆး႐ုံ (၃) ႐ုံလည္းတည္ရွိသည္ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေၾကးမုံသတင္းစာတိုက္ရွိေသာၿမိဳ႕နယ္လည္း ျဖစ္သလို ျမန္မာ့ေရးေၾကာင္းကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာရၤုံးအေျခစိုက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက အကြက္က်က်တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာတည္ရွိသည္ ။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေဆာက္အဦးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး(ယခင္ အတြင္းဝန္႐ုံး) တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အျခားသမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ယခုလက္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အ.ထ.က (၄) ၊ အ.ထ.က (၅) ၊ အ.ထ.က(၆) ႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းရွိ စီရင္ဘပ္တစ္ ခရစ္ယာဥ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ၊ ျမန္မာျပည္တြင္း အႀကီးဆုံး ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမေပၚရွိ စိန႔္ေမရီဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတို႔သည္ ၿဗီတိသွ်ေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို အေျမာက္အမ်ားျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္သစ္အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကြန္ဒိုမ်ား ၊ တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ေဟာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားဟာ လည္း ယေန႔တိုင္ မပ်က္စီးပဲ သက္ဝင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။