အစီအစဥ္ :


အလံုျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

River View Point အိမ္ရာတြင္ (4900)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

River View Point အိမ္ရာတြင္ (4900)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(25'x50')အက်ယ္၊ အလံု၊ ငု၀ါလမ္းမ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 3½RC ငွားရန္ရွိ

(25'x50')အက်ယ္၊ အလံု၊ ငု၀ါလမ္းမ၊ ျပင္ဆင္ၿပီး 3½RC ငွားရန္ရွိ

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

ဒုတိယသီရိရိပ္သာတြင္ (36x85)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဒုတိယသီရိရိပ္သာတြင္ (36x85)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

River View Point အိမ္ရာတြင္ (4900)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

River View Point အိမ္ရာတြင္ (4900)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50') (၃)ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း

ေပအက်ယ္ ( 25 'x 50') (၃)ထပ္ခြဲတိုက္လံုးခ်င္း

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

35 သိန္း (က်ပ္)

(60'x70')အက်ယ္၊ အလံု၊ ငု၀ါလမ္း၊ 2RC ငွားရန္ရွိ

(60'x70')အက်ယ္၊ အလံု၊ ငု၀ါလမ္း၊ 2RC ငွားရန္ရွိ

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

အလံုျမိဳ႕နယ္ ၊ နံ႕သာလမ္း ၊ 2ထပ္ခြဲ RC ငွားရန္ရွိသည္။

အလံုျမိဳ႕နယ္ ၊ နံ႕သာလမ္း ၊ 2ထပ္ခြဲ RC ငွားရန္ရွိသည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အလုံၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၊ အလုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္အဝန္း ၄ ကီလုိမီတာရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၁ ခုတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တုိျဖင့္ထိဆက္လ်က္ရွိသည္ ။ အလုံၿမဳိ႕နယ္တြင္း ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ာအျပားေနထုိင္သည့္ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္တည္ရွိၿပီး ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း လည္း အမ်ားျပားတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကြင္းေက်ာင္း ေက်ာင္းတုိက္ သည္လည္း ဗုဒၶဘာဘာဝင္မ်ားအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေသာ ဘာသာျခားလူမ်ဳိးစု အတင့္အသင့္ထုိင္ၿပီး ဗလီ ၁ ခုႏွင့္ ဟီႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈတြင္အေရးပါေသာ ေအးရွားေဝါဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖရန္အတြက္ သခင္ျမပန္းၿခံသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္တြင္း အထင္ကရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟုိယခင္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါးမ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းႀကီးရွိခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါေစ်းႀကီးကုိ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာဝန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ႏွင့္ ေျမကြက္လက္အခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။