𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐧 , အင်သဝလမ်သမကဌီသနဟင့် မေယုလမ်သထောင့် (40'x60') Land 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐧 , အင်သဝလမ်သမကဌီသနဟင့် မေယုလမ်သထောင့် (40'x60') Land 𝐅𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 4,700 သိန်သ (ကျပ်) - S-12973636 | iMyanmarHouse.com
6 Jun 2024 4:46 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်183 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12973636

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 4,700 သိန်သ (ကျပ်)

EDGLS 3018

East Dagon , (6) Ward , အင်သဝလမ်သမကဌီသနဟင့် မေယုလမ်သထောင့်
Land
ဂရမ်အမည်ပေါက်
(40'x60')

သိန်သ 4700

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

River King Ayeyar Real Estate and Legal Services ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

River King Ayeyar Real Estate and Legal Services ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ