အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ဟားခါး ၄လမ္း၊(၇)ရပ္ကြက္ လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
HS-0297 ေပ၂၃ ေပ၆၀ ႏွစ္ ၆၀ ဂရံ ဟားခါး ၄လမ္း၊(၇)ရပ္ကြက္ အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ေဒသႏၲရေဆးရံု၃မိနစ္ေလွ်ာက္ ကားရပ္ဖို႔ ေနရာေလးလဲပါသည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္အျမန္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 420 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၅ ရပ္ကြက္ ၂၀ ေပ ၆၀ ေပ ဂရံေျမ အိမ္ေရွ႕လမ္းကြန္ကရစ္ခင္းပီးေရမိီးအစုံအျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

2BN လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 700 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၇ ရပ္ကြက္ ၂၃ ေပ ၆၀ ေပ ဂရံမူရင္း အိပ္ခန္း၂ခန္း ကားပါကင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂ထပ္ခဲြ RC အျမန္ေရာင္းမည္။သိန္း၄၅၀၀

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ့ပိုင္း ၉ ရပ္ကြက္ အေနာ္ရထာလမ္းမအနီး ၈၀ ေပ ၆၀ ေပ အိမ္အက်ယ္၃၅ ေပ ၄၀ ေပ ၂ထပ္ခဲြRC လုံးခ်င္း 4M,3B,9 AC,ပါေကးခင္း ေရပူေရေအးပါ နံရံကပ္ဗီဒိုမ်ားပါ ပါဝါမီတာရိုးရိုးမီတာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အိမ္ ႏွင့္ ျခံ ေရာင္း မည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(၂၀ x ၆၀ ) ေပ ၊ ျခံ ခတ္ ျပီး ၊ ေရ ၊ မီး ေလ်ွက္ထားႏိုင္၊ အမွတ္ ( ၂ ) လမ္းမႀကီး အနီး ၊ ေလးေဒါင့္ကန္ဘူတာ အနီး ။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေပ (၄၀ x ၆၀) ဂရန္ေျမ၊ ဂုတ္ကြက္၊

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အ ေရွ႕ပိုင္း။ ၁၃ရပ္ကြက္ ။ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလမ္း၊ အမွတ္ (၁၁၉၂) ေပ (၄၀ x ၆၀) ဂရန္ေျမ၊ ဂုတ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီးႏွင့္ ကုန္းေဘာင္လမ္းေဒါင့္၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** အေရွ႕ဒဂုံ 7/8လမ္းဆုံအနီး ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ **

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
* 40×100 ေျမ ဂရံ၊ ေျမဖုိ႔၊ ျခံခတ္ထား 2000L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂ထပ္ခဲြ RC အျမန္ေရာင္းမည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ့ပိုင္း ၉ ရပ္ကြက္ ၈၀ ေပ ၆၀ ေပအက်ယ္ ၃၅ ေပ ၃၇ ေပ ၂ထပ္ခဲြRC တိုက္ 4M,3B,9AC,ပါေကးခင္း ေရပူေရေအးပါ ပါဝါမီတာနွင့္ရိုးရိုးမီတာပါ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္(2)လမ္းမၾကီးေပၚ ေနရာအလြန္ေကာင္းေသာ ေျမကြက္ေရာင္းမည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အမွတ္(2)လမ္းမၾကီးေပၚ ေျမ(5.8)ဧက၊ ျခံစည္းရုိးအုတ္အျပည့္ခတ္၊စက္မႈေျမ၊ႏွစ္(60)ဂရံ ေရာင္း(1)ဧက 15000သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂံု 7/8လမ္းဆုံအနီးတြင္ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမတြင္ ေျမကြက္ေရာငး္ရန္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
40×100 ဂရံ ေျမ ေျမဖုိ႔၊ ျခံခတ္ထား 2000L
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္

အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆုံး ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ ေတာင္ႏွင့္ေနာက္ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံသည္ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၁.၀၃ ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၅၄ ခုႏွင့္ေက်းရြာ ၃ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္လာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္ ဧရိယာလည္းျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္တြင္း မူလတန္းေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတည္ရွိသည္ ။ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းတုိ႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္း သည့္ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ တုိးေက်ာင္ကေလးဘူတာရုံရွိၿပီး ရန္ကုန္ - ပဲခူး မီးရထားခရီးစဥ္ ေခတၱရပ္နားသည့့္ ဘူတာရုံလည္းျဖစ္သည္ ။ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕သစ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ေျမကြက္အလြတ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းမ်ား ၊ လူေနအိမ္ရာ အခ်ဳိ႕တုိ႔ရွိသည္ ။ လူေနမႈ ထူထပ္မႈ သိပ္မရွိေသးသည့္အတြက္ ကန္ထရိုက္ တုိက္ခန္း မရွိသေလာက္ ရွားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ အေသးစား အမ်ားအျပားရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ အေရွ႕ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လူေနထူထပ္လာမႈနဲဲ႔အတူ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာမည့္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္ ။ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား ေျမကြက္လက္မ်ားအလြန္ေပါမ်ားသည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ေကာင္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ ။