ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
 • ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဆန်စက်နှင့် ၂ထပ်တိုက်အိမ်အပါ မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ကွမ်းခြံကုန်း (Kungyangon) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-11391967 | iMyanmarHouse.com
22 May 2023 4:56 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1596 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11391967

ကွမ်းခြံကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

3.56 ဧက

အိပ်ခန်း 1 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 25,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

မြေကွက်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ ရန်ကုန်မြို့နှင့် နာရီဝက်အကွာအဝေးသာရှိတဲ့ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ် အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွင်တည်ရှိပြီး အနီးအနားမှာလဲ မြို့မဈေးရှိသည့်အပြင် ချောင်းဘေးမှာတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်းလမ်းရော ရေလမ်းရောပါ လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီးအချက်အချာကျတဲ့အဖိုးတန်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 3.56 ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ဆန်စက်ပါရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် မြို့ပေါ်မှာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံချင်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ကိုရှားပါးပြီးလက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ မြေကွက်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်စက်နှင့် မြေနေရာ ( 3.56 ဧက) - လန 39 ကျပြီး ပါဝါမီတာ (transformers 400 KVA ) တပ်တင်ထားပြီး လက်ရှိမှာလဲ တစ်နေ့ကို ဆန်တန် 80 ကြိတ်ခွဲနိုင်တဲ့ဆန်စက်လဲပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
လူနေအိမ် ၂ထပ်တိုက်ပါ ပါတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့ရော နေဖို့ပါ အဆင်ပြေစေတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
မြေကွက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 25000 (ညှိနိုင်း) ဖြစ်ပြီးပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်ရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09267288259, 095410898

အချက်အလက်များ

 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ