လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွှားမှုပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွှားမှုပေါ်ပေါက်သည့်အခါ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပုံ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
5 May 2024 1:30 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
607 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး

ဗဟုသုတ | Posted by စည်သူအောင်

[Unicode]

 

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ လယ်ယာမြေဥပဒေအရ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အတွက် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ-(၁၇)အရ ပုံစံ(၁)ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အရည်အချင်း ပြည့်မှီသူများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။

- အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ရမည်။

- နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

- လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ရမည်။

- လျှောက်ထားသည့် လယ်ယာမြေရှိရာ အရပ်ရှိ ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အခြေချနေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။

-လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်မှ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် လျှောက်ထားရယူခြင်းဖြစ်ပါက

- လယ်ယာမြေကို အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေအနေ ရှိရမည်။

- စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းအား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။

- လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလဲ လျှောက်ထားသူ အဖွဲ့အစည်းမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။

လယ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သတ်၍ အငြင်းပွှားမှုများ ပေါ်ပေါက်ပါက ကျေးရွာ (သို့) ရပ်ကွက်လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့အား တိုင်ကြားရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါအဖွဲ့မှ မူလမူခင်းဖွင့်လှစ်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ပြုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ(သို့)ရပ်ကွက် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ပုဒ်မ-၂၂အရ ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန့်အား မကျေနပ်ပါက ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို အယူခံတက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အယူခံတက်လိုသူသည် ပုဒ်မ-၆၁အရ လယ်ယာမြေအငြင်းပွားမှုကို ဆုံးဖြတ်ကြကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အမိန့်(သို့) ဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူတို့အပြင် အားကိုးအားထားပြုသည့် သက်သေခံစာ ရွက်စာတမ်းအထောက်များ ပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရပါမည်။

ပုဒ်မ-၂၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ မူလအမှုအား အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင် ခြင်း၊ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုသော အမိန့်အား မကျေနပ်ပါက ရက်ပေါင်း-(၃၀)အတွင်း ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ထံ အယူခံတက်ရောက်ရမည်။

အငြင်းပွှားမှုဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သည့်ကာလနှင့် အယူခံကာလများအတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အား မထိခိုက်စေရန် မြို့နယ်လယ်ယာမြေအဖွဲ့က ယာယီလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို တစ်ဦးတစ် ယောက်အား ထုတ်ပေးကာ စိုက်ပျိုးစေနိုင်ပါသည်။

ပုဒ်မ-၂၄၊ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ချမှတ်သော အမိန့်အား မကျေနပ်ပါကလဲ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ ရက်ပေါင်း-(၆၀)အတွင်း အယူခံတက်ရောက်နိုင်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး (သို့) ပြည်နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ချမှတ်သော အမိန့်မှာ နောက်ဆုံးအမိန့် အဖြစ် အတည်ဖြစ်စေရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမိန့်အရ အမှုအနိုင်ရရှိသူမှာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ယာယီလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးအပ်ထားသူသာ အနိုင်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါသူမှာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပုံစံ-(၇)ရရှိပြီး ဆက်လက်၍ လယ်ယာမြေအား လုပ်ကိုင်သွားနိုင်ပါသည်။

ယာယီလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ချအပ်ခြင်းမခံရသူမှ အနိုင်ရရှိပါက စိုက်ပျိုးရာသီမမီလျှင် နောက်တစ်ရာသီ သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်စေရပါမည်။ အမှုရှုံးသူ ယာယီလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူမှ မစိုက်ပျိုးရသေးဘဲ မြေအား ထွန်ယက်ပြီးဖြစ်လျှင် မြေယာထွန်စရိတ်ကို ကျေးရွာ (သို့) ရပ်ကွက်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပြီး အမှုနိုင်သူက ပေးချေစေ၍ လယ်ယာမြေအား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်‌ပေးရပါမည်။

ယာယီလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီးသူဖြစ်ပြီး အမှုရှုံးသူဖြစ်လာပါက ၎င်းမှာသီးနှံများ ရိတ်သိမ်းပြီးသည်အထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိကာ အမှုနိုင်သူမှာ နောက်တစ်ရာသီမှသာ မြေပေါ်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-268022352 , 09-966901767  သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ငှားရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ဒေအကြံ​ပေး ပညာရှင်​အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

[Zawgyi]

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပႊားမႈေပၚေပါက္သည့္အခါ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ပုံ

 

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ-(၁၇)အရ ပုံစံ(၁)ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသူမ်ားသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။

- အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ရမည္။

- ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

- လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ရမည္။

- ေလွ်ာက္ထားသည့္ လယ္ယာေျမ႐ွိရာ အရပ္႐ွိ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

-လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္မွ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းျဖစ္ပါက

- လယ္ယာေျမကို အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေန ႐ွိရမည္။

- စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ငန္းအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

- လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလဲ ေလွ်ာက္ထားသူ အဖြဲ႕အစည္းမွ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။

လယ္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျငင္းပႊားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ေက်း႐ြာ (သို႔) ရပ္ကြက္လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲအဖြဲ႕အား တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ကာ အဆိုပါအဖြဲ႕မွ မူလမူခင္းဖြင့္လွစ္ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပဳၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်း႐ြာ(သို႔)ရပ္ကြက္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ပုဒ္မ-၂၂အရ ဆုံးျဖတ္သည့္အမိန္႔အား မေက်နပ္ပါက ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကို အယူခံတက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အယူခံတက္လိုသူသည္ ပုဒ္မ-၆၁အရ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈကို ဆုံးျဖတ္ၾကေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အမိန္႔(သို႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴတို႔အျပင္ အားကိုးအားထားျပဳသည့္ သက္ေသခံစာ ႐ြက္စာတမ္းအေထာက္မ်ား ပူးတြဲတင္ျပႏိုင္ရပါမည္။

ပုဒ္မ-၂၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ မူလအမႈအား အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳေသာ အမိန္႔အား မေက်နပ္ပါက ရက္ေပါင္း-(၃၀)အတြင္း ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ထံ အယူခံတက္ေရာက္ရမည္။

အျငင္းပႊားမႈေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ကာလႏွင့္ အယူခံကာလမ်ားအတြင္း သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အား မထိခိုက္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမအဖြဲ႕က ယာယီလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို တစ္ဦးတစ္ ေယာက္အား ထုတ္ေပးကာ စိုက္ပ်ိဳးေစႏိုင္ပါသည္။

ပုဒ္မ-၂၄၊ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔အား မေက်နပ္ပါကလဲ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ရက္ေပါင္း-(၆၀)အတြင္း အယူခံတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔မွာ ေနာက္ဆုံးအမိန္႔ အျဖစ္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမိန္႔အရ အမႈအႏိုင္ရ႐ွိသူမွာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ယာယီလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသူသာ အႏိုင္ရ႐ွိျခင္းျဖစ္ပါက အဆိုပါသူမွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ-(၇)ရ႐ွိၿပီး ဆက္လက္၍ လယ္ယာေျမအား လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ပါသည္။

ယာယီလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်အပ္ျခင္းမခံရသူမွ အႏိုင္ရ႐ွိပါက စိုက္ပ်ိဳးရာသီမမီလွ်င္ ေနာက္တစ္ရာသီ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေစရပါမည္။ အမႈ႐ႈံးသူ ယာယီလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူမွ မစိုက္ပ်ိဳးရေသးဘဲ ေျမအား ထြန္ယက္ၿပီးျဖစ္လွ်င္ ေျမယာထြန္စရိတ္ကို ေက်း႐ြာ (သို႔) ရပ္ကြက္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ၿပီး အမႈႏိုင္သူက ေပးေခ်ေစ၍ လယ္ယာေျမအား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္‌ေပးရပါမည္။

ယာယီလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးၿပီးသူျဖစ္ၿပီး အမႈ႐ႈံးသူျဖစ္လာပါက ၎မွာသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးသည္အထိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ွိကာ အမႈႏိုင္သူမွာ ေနာက္တစ္ရာသီမွသာ ေျမေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမ ကိစၥအဝဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-268022352 , 09-966901767  သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ငွားရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႕ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ

အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ နံရံတွေမှာရှိတဲ့ မှိုနဲ့ ရေညှိတွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားနည်း
အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ နံရံတွေမှာရှိတဲ့ မှိုနဲ့ ရေညှိတွေကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားနည်း
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးသူတို့အား အမေရိကန်ရှိ Mayo Clinic က အရေးတကြီး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးသူတို့အား အမေရိကန်ရှိ Mayo Clinic က အရေးတကြီး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
ဘာလာလာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းနေပါ သလား ?
ဘာလာလာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းနေပါ သလား ?
အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေ လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေ လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမှုအမျိုးအစားများထဲမှ ပြင်ဆင်မှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမှုအမျိုးအစားများထဲမှ ပြင်ဆင်မှုအကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတအနေဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်တွင် အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အဘွားအို ဂုဏ်ထူးဆောင် အထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် ရရှိ...
အမေရိကန်ပြည်တွင် အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အဘွားအို ဂုဏ်ထူးဆောင် အထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် ရရှိ...
အမေးအဖြေဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ....
အမေးအဖြေဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ....
ခြံနေရာကျဉ်းသူများအတွက် အိမ်တွင်းရေကူးကန် idea လေးများ
ခြံနေရာကျဉ်းသူများအတွက် အိမ်တွင်းရေကူးကန် idea လေးများ
အဝတ်ဗီရိုမှာ မှိုစွဲနေတာကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းမလဲ ?
အဝတ်ဗီရိုမှာ မှိုစွဲနေတာကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းမလဲ ?
မှတ်သားဖွယ် အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာ အဖြာဖြာ
မှတ်သားဖွယ် အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာ အဖြာဖြာ

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းနှင့် ဗဟုသုတ

အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ခြံဝန်းအတွင်း လှေတစ်စင်းထားသော အမျိုးသားကို မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က လှေကို အခြားသူများ
အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ခြံဝန်းအတွင်း လှေတစ်စင်းထားသော အမျိုးသားကို မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က လှေကို အခြားသူများ
အင်္ဂလန်တွင် ခြံဝန်းအတွင်း ခွေးတူဝက်တူကောင်များ သောင်းကျန်းနေသည့်အပြင် တစ်အိမ်လုံး မှိုစွဲနေ သောကြောင့် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ၆
အင်္ဂလန်တွင် ခြံဝန်းအတွင်း ခွေးတူဝက်တူကောင်များ သောင်းကျန်းနေသည့်အပြင် တစ်အိမ်လုံး မှိုစွဲနေ သောကြောင့် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ၆
ပထမဇနီးကို သတ်ခဲ့သည့်အပြင် ဒုတိယဇနီးနှင့် ရသော ကလေး ၂ ဦးကိုလည်း မကောင်းဆိုးရွားများ ဖြစ်သည် ဟုဆိုကာ ဒုတိယဇနီးနှင့် ပူးပေ
ပထမဇနီးကို သတ်ခဲ့သည့်အပြင် ဒုတိယဇနီးနှင့် ရသော ကလေး ၂ ဦးကိုလည်း မကောင်းဆိုးရွားများ ဖြစ်သည် ဟုဆိုကာ ဒုတိယဇနီးနှင့် ပူးပေ
အလက်စကားဒေသရှိ မြစ်များ၊ ချောင်းများ လိမ္မော်ရောင်သို့အရောင်ပြောင်းလဲသွား
အလက်စကားဒေသရှိ မြစ်များ၊ ချောင်းများ လိမ္မော်ရောင်သို့အရောင်ပြောင်းလဲသွား
အမေရိကန်ပြည်တွင် အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ လုံးဝ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘဲ အမြဲဂေါက်ရိုက် နေလေ့ရှိကာ ကွာရ
အမေရိကန်ပြည်တွင် အိမ်ထောင်သက် ၁၄ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ လုံးဝ အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘဲ အမြဲဂေါက်ရိုက် နေလေ့ရှိကာ ကွာရ
တစ်နှစ်ရဲ့ နှစ်ဝက်စာအချိန်တွေမှာ ရေအတိဖုံးလွှမ်းလျက် တွေ့မြင်ရတဲ့ ဩစတေးယျနိုင်ငံမှ ထူးဆန်းရေအိုင်ငယ်
တစ်နှစ်ရဲ့ နှစ်ဝက်စာအချိန်တွေမှာ ရေအတိဖုံးလွှမ်းလျက် တွေ့မြင်ရတဲ့ ဩစတေးယျနိုင်ငံမှ ထူးဆန်းရေအိုင်ငယ်
အမေရိကန်ပြည်၊ ဖလော်ရီဒါမှ (၇) ကြိမ် ထီပေါက်ခဲ့သူက ထီပေါက်နိုင်ချေ များစေသည့် ထီထိုးနည်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာ
အမေရိကန်ပြည်၊ ဖလော်ရီဒါမှ (၇) ကြိမ် ထီပေါက်ခဲ့သူက ထီပေါက်နိုင်ချေ များစေသည့် ထီထိုးနည်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာ
အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ....
အိမ်ခြံမြေလောကသားတိုင်းအတွက် သိမှတ်စရာ ဥပဒေအကြောင်းအရာ....
ကမ္ဘာ့ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် အကောင်းဆုံးလမ်း (သို့) လမ်းကွေး တစ်နေရာမျှပင်မပါဘဲ ၁၄၉ မိုင် တဖြောင့်တည်း ဖောက်လုပ်ထားသော ကမ္ဘ
ကမ္ဘာ့ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ် အကောင်းဆုံးလမ်း (သို့) လမ်းကွေး တစ်နေရာမျှပင်မပါဘဲ ၁၄၉ မိုင် တဖြောင့်တည်း ဖောက်လုပ်ထားသော ကမ္ဘ
ကမ္ဘာကျော် Dell ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ ထိုးကျမှုကြောင့် တည်ထောင်သူ Michael Dell ၏ ကြွယ်ဝမှု ၁ ရက်တည်းဖြင့် ကန်ဒေါ်
ကမ္ဘာကျော် Dell ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ ထိုးကျမှုကြောင့် တည်ထောင်သူ Michael Dell ၏ ကြွယ်ဝမှု ၁ ရက်တည်းဖြင့် ကန်ဒေါ်
magical-world
shwe-moe-kaung

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store
Land Owner Service