KHG Development Co.,Ltd

KHG Development Co.,Ltd

လိပ်စာ

အမွတ္(၂၅)၊ (ေအ/၈)၊ ေအးရိပ္သာ(၂)လမ္း၊ တကၠသိုလ္လမး္သစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/khg-development-company-limited

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

0

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

0

ဆောက်လုပ်ထားပြီးသော ပရော့ဂျက် အရေအတွက်

1

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

1
KHG Development Co.,Ltd

လိပ်စာ

အမွတ္(၂၅)၊ (ေအ/၈)၊ ေအးရိပ္သာ(၂)လမ္း၊ တကၠသိုလ္လမး္သစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။